Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Privacy statement en Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je ons nieuwe Privacy statement 2018 en onze algemene voorwaarden 2018.

In het privacy statement kan je lezen wat wij doen om je privacy te waarborgen en te beschermen. In de algemene voorwaarden staan de voorwaarden van onze dienstverlening.

Algemene voorwaarden

Klik op de onderstaande link voor de Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Wie zijn we?

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland is gevestigd aan het Prins Bernhardplantsoen 302 in Hengelo.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?

We vinden jouw privacy belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. We sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor de bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen we gegevens met andere partijen waar we dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie.

Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een tolk die zijn dienstverlening moet uitvoeren in een Penitentiaire Inrichting. Voor de beveiliging is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de tolk voorafgaand aan de dienst bekend zijn

We bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een offerte op te vragen;
 • gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast  informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Ik ben op zoek naar een tolk

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, of via een andere gebruik wil maken van onze dienstverlening, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op. Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid. Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, tolken en medewerkers
 • Om te meten hoe opdrachtgevers onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
 • Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.

Ik ben contactpersoon van de klant

 • Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Om onze dienstverlening af te stemmen op   jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij   persoonsgegevens van jou op.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Om te meten hoe opdrachtgevers onze   diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms   vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens totdat jij je toestemming intrekt.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, contactpersonen en medewerkers.

Ik werk als tolk

Wanneer je als zzp’er een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de factuur.

 • Om je in te zetten bij een opdrachtgever en eventueel via een tussenpartij, slaan wij een aantal relevante gegevens van je op. Als het nodig is, delen wij deze gegevens met een tussenpartij en/of opdrachtgever. We slaan je gegevens op tot 7 jaar na het einde van je contract.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, tolken en medewerkers.
 • Om jou te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur- en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.
 • Om de toegang tot onze systemen te beveiligen, slaan wij jouw gebruikersnaam, zakelijke contactgegevens en de organisatie waar je voor werkt, op. Gegevens over de activiteiten die je uitvoert, slaan we maximaal 6 maanden op.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe opdrachtgevers onze   diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms vragen   we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten   op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.

Ik ben een leverancier van TVcN (techniek)

 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om zakelijk contact met je op te nemen, slaan wij jouw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) en de organisatie waar jij voor werkt op. Wij bewaren je persoonsgegevens tot 1 jaar na ons laatste contact.
 • Om jouw factuur uit te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur- en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van processen waarin geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt. Deze besluitvorming, welke alleen van toepassing is op tolken, is gebaseerd op klanteisen. Het is voor ons van belang om onze gemaakte afspraken in het contract na te kunnen komen. De mogelijke gevolgen van de besluitvorming kunnen van invloed zijn op de frequentie waarop tolken tolkdiensten aangeboden krijgen. Indien je van mening bent dat de wijze waarop deze besluitvorming tot stand komt nadelige gevolgen voor je heeft, neem dan contact op met TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland, Prins Bernhardlaan 302, 7551 HT, Hengelo. Postbus 210, 7550 AE, Hengelo. Het is immers nooit onze bedoeling om je op enige wijze onjuist te behandelen.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 24 mei 2018.

Heb je een vraag of verzoek?

Heb je een vraag over   de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: nicky.klomp@tvcn.nl of via telefoonnummer 088-2555222.

Klachten?

Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel Data Privacy Officer (DPO) genoemd.

Naam: Nicky Klomp
E-mailadres: nicky.klomp@tvcn.nl
Postadres: TVCN B.V.

ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Prins Bernhardplantsoen 302
7550 AE Hengelo

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via e-mail: nicky.klomp@tvcn.nl of via telefoonnummer 088-2555222. Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

Privacy notice TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland

Wij, TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland hechten grote waarde aan het veilig omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden dan ook altijd zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op www.tvcn.nl  kun je het volledige privacy statement lezen. In het kader van het aanvragen van een offerte verwerken wij de volgende persoonsgegevens van betrokkenen: Aanhef, Naam, E-mail en telefoonnummer.

Het doel van deze verwerking is de klant informatie te kunnen geven over onze dienstverlening. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren de persoonsgegevens voor 6 maanden.

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via nicky.klomp@tvcn.nl of via 088-2555222.