tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers

De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vergoed door de overheid. De vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Een COA-zorgpasnummer

Als u voor een asielzoeker een tolkdienst aanvraagt, hebben wij het COA-zorgnummer nodig, ook wel het zorgpasnummer. Dit nummer staat op de zorgpas van de cliënt.

Kijk voor meer informatie op de website van Regeling Zorg Asielzoekers.