tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Tolk Tigrinya

Tolk Tigrinya nodig?

Tigrinya is onze meest aangevraagde taal en daarom hebben wij dan ook een enorme pool tolken Tigrinya die nagenoeg allemaal moedertaalsprekers zijn en de Tigrinya taal dus vloeiend beheersen. Zowel Nederlands - Tigrinya als Engels - Tigrinya. Een tolk Tigrinya per telefoon is doorgaans al binnen een minuut geregeld!

Offerte

Waar wordt de Tigrinya taal gesproken?

Tigrinya is een Afro-Aziatische taal van de Semitische tak. Het wordt voornamelijk gesproken in Eritrea en Noord-Ethiopië in de Hoorn van Afrika, met ongeveer een kleine 7 miljoen sprekers. In Ethiopië spreken ongeveer 4.320.000 personen Tigrinya (bekend als Tigrayans). Zij bevinden zich in het noordelijke Tigray-gebied. De Tigrinya sprekers in Eritrea (Tigrinyas) zijn er ongeveer 2.540.000, en bevinden zich in de zuidelijke en centrale gebieden. Tigrinya wordt ook gesproken door emigranten uit deze regio's, onder wie ca. 10.000 in Beta Israël in Israël. Tigrinya is de vierde meest gesproken taal in Ethiopië na Amhaars, Oromo en Somalisch en de meest gesproken taal in Eritrea.

De Tigrinya taal wordt geschreven in het Ge'ez schrift (Ethiopisch schrift) en wordt beschouwd als de dichtstbijzijnde verwant van de eeuwenoude Ge'ez taal. Tigrinya mag overigens niet worden verward met de gerelateerde Tigre taal. Deze laatstgenoemde wordt gesproken door de Tigre bevolkingsgroep (nomadische moslims), die in de laaglandstreken van Eritrea wonen. Tigrinya is overigens de enige juiste schrijfwijze in het Latijns alfabet maar wordt abusievelijk ook vaak geschreven als Tigrinia, Tigrigna, Tigrinja en Tigrina.

Tolkdiensten Tigrinya

Een Tigrinya tolk is niet alleen 24/7 telefonisch beschikbaar, bij TVcN kun je ook voor andere tolkdiensten Tigrinya terecht:

Uitgelicht: Tigrinya videotolk

Een Tigrinya videotolk combineert de snelheid en het gemak van een telefonische tolkdienst met de voordelen van een tolkdienst op locatie. De taalbarrière wordt weggenomen en de tolk ziet non-verbale communicatie. De achtergrond van non-verbale communicatie kan de tolk uitleggen vanuit zijn eigen cultuur en vertalen naar de cultuur van de gespreksvoerder. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onderwerpen die in bepaalde culturen in de taboesfeer liggen. Dit helpt bij het begrijpen van cultuurverschillen en geeft positieve energie aan de beleving van het gesprek en het begrip van alle partijen.

Waarom TVcN?

Waarom kiezen voor een Tigrinya tolk van TVcN?

  • Ruim 40 jaar ervaring in tolkdiensten
  • Telefonische tolk binnen enkele seconden geregeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Altijd gekwalificeerde tolken, doorgaans moedertaalsprekers of anders hoog opgeleid in de tweede taal
  • Onze tolken zijn ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
  • Onze tolken houden zich altijd aan de gedragscode voor tolken en vertalers
  • Onze tolken helpen niet alleen bij taalbarrières, maar ook bij cultuurverschillen

Tigrinya vertalen

Tolken en vertalen zijn niet hetzelfde. Tolken gaat om gesproken vertalingen en vertalen om schriftelijke vertalingen. Ben je niet op zoek naar een tolk maar naar een schriftelijke vertaling van en naar Nederlands of Engels en Tigrinya? Dan verwijzen we je graag door naar onze partner Presence.

   Offerte aanvragen