tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Subsidieregeling Ministerie VWS vervalt

Sinds 1 januari 2012 is de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten van het Ministerie van VWS komen te vervallen. Dit betekent dat u, als zorgverlener, of uw anderstalige cliënt vanaf dat moment zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van een tolk of vertaler.

Door uw tolk- en vertaaldiensten uit te laten voeren door TVcN kiest u voor kwaliteit tegen de meest gunstige tarieven en voorwaarden. Bovendien kiest u voor ervaring: we zijn 35 jaar contractpartner van de overheid. Daardoor weten we wat er in uw branche speelt en wat u belangrijk vindt.

Voortzetting van de samenwerking

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, sluiten we graag een samenwerkingsovereenkomst met u. U profiteert daarmee van lagere tarieven en een snelle service. Neem hiervoor contact op met de afdeling Sales via 088 255 52 78.

Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers

De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vergoed door de overheid. De vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Meer informatie over de vergoeding van tolkdiensten voor asielzoekers (asielketen).

Vergoeding tolkdiensten voor de vrouwenopvang

Naast de vergoeding van tolkdiensten voor asielzoekers is er ook een uitzondering gemaakt voor de vrouwenopvang. Dit vanuit het oogpunt van bescherming van verblijfsgegevens. De inzet van tolk- en vertaaldiensten wordt financieel gecompenseerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Voor meer informatie, lees onze blog ´Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers en vrouwenopvang´.

Medisch gespecialiseerde tolk

TVcN beschikt over verschillende tolken die medisch gespecialiseerd zijn. Zij zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit gebied en zijn bekend met de terminologie die binnen de zorgsector gebruikt wordt.

Wilt u een gespecialiseerde tolk inzetten? Dan kunt u contact opnemen via 088 255 52 22. Heeft u een vertaalopdracht? Lees meer over ons vertaalbureau.