tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

standaard tarieven

De tarieven voor telefonische tolkdiensten, persoonlijke tolkdiensten en videotolkdiensten per 1 januari 2017 kunt u vinden in onderstaand document.

Standaard tarieven 2017 (pdf)

Deze tarieven gelden voor klanten zonder een contract. Hebt u wel een contract met ons, dan gelden de in het contract afgesproken tarieven.