tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Raad voor Rechtsbijstand

Sinds 1 januari is de Raad voor Rechtsbijstand weer klant van TVcN. Er zijn met de Raad andere afspraken gemaakt dan in het vorige contract, dat via Concorde bemiddeld werd. Zo heeft de Raad bijvoorbeeld contractueel met ons afgesproken dat wij eerst Rbtv tolken benaderen voor een dienst. Een voorkeurstolk kan alleen nog gehonoreerd worden als deze in het Rbtv ingeschreven staat én past binnen de financiële afspraken. Algemene vragen over de vergoedingen worden gecommuniceerd op TAS@net. De specifieke vergoeding die u per dienst ontvangt, vindt u in de informatie van de dienst zelf op TAS@net.

Het tarief is omschreven in tekstvorm, waar het getal het tolktarief weergeeft per minuut. Alle andere tarieven voor bijvoorbeeld wachttijd, reistijd en diensten in de avonduren of het weekend worden van het tolktarief afgeleid.

Op TAS@net vindt u bij ‘Bestanden’ in de map ‘Veelgestelde vragen’ een document dat deze afgeleiden weergeeft.