tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (pdf)

Nieuwe Algemene Voorwaarden vanaf januari 2017 (pdf)

Privacy statement

Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Indien u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken overeenkomstig ons website-beleid. Voor verdere informatie omtrent ons privacy beleid verwijzen wij naar de volgende mededelingen:

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING

Technische informatie - Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies - De website maakt gebruik van "cookies", een technologie waarmee informatie op de computer van de website-gebruiker wordt geïnstalleerd om de website toe te laten om toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de website. De door cookies verkregen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen herkennen als eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website te volgen, om uw behoeften te kunnen invullen, om een gepersonaliseerde webpagina inhoud en informatie voor uw gebruik aan te bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van uw persoonsgegevens, en om in andere opzichten uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Advertenties die mogelijk op de website te zien zijn kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door reclamebedrijven toebehorend aan derden. TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland en/of Manpower Nederland B.V. (Manpower) heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland en/of Manpower is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld d.m.v. dergelijke cookies of technologieën.
Indien uw browser dat toelaat kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren, maar dit kan evenwel het gebruiksgemak van de website evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken negatief beïnvloeden.

GEBRUIKTE INFORMATIE

Traceringsinformatie - Het is mogelijk dat TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland en/of Manpower niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevensrapporten over de demografie van de websitegebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

OVERIGE ZAKEN

Beveiliging - Wij doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden; we doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de in ons bezit zijnde gegevens te beschermen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Andere websites - De website kan links bevatten naar andere websites of Internetbronnen. Als u op één van deze links klikt maakt u contact met een andere website of Internetbron die mogelijk vrijwillig, dan wel d.m.v. cookies of een andere technologie, gegevens over u kan verzamelen. TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland en/of Manpower heeft geen controle over deze websites of Internetbronnen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop deze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U dient het privacybeleid van deze andere websites en Internetbronnen na te kijken om zicht te krijgen op de manier waarop deze sites gegevens inwinnen en gebruiken.

Wijzigingen in de privacy-mededeling - TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland en/of Manpower kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze mededeling die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de website. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste mededeling op de website, op een duidelijk zichtbare plaats.