tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Tolkentraining ‘Burgerzaken’ op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband houden met het tolk- en vertalerswerk én die een link hebben met de producten die op de Afdeling Burgerzaken/publiekszaken worden aangevraagd en afgegeven.

Doelgroep en aantal deelnemers per groep
Tolken en vertalers die via Tolk- en Vertaalcentrum Nederland direct of indirect met opdrachten te maken hebben waaraan ‘Burgerzaken producten’ verbonden zijn. Overeengekomen is dat het maximum aantal deelnemers 15 personen zal bedragen.

Doelen en programma
Na deze training kunnen tolken (en vertalers) hun opdrachten beter uitvoeren omdat ze een beter beeld hebben over de achtergrond van het te vertalen product.

 Zo komt o.a. aan de orde:

 • De organisatie van de Nederlandse staat
 • Inzicht in de bestuurlijke verhoudingen binnen een bestuursorgaan
 • Het verschil tussen een eed en belofte
 • Verschillen tussen een uittreksel en een afschrift
 • Kennismaken van diverse processen, en:
 • Verschillen tussen de burgerlijke stand en het bevolkingsregister
 • Hoe worden persoonsbestanden beheerd
 • Echtheidskenmerken diverse documenten

Aantal dagdelen
2 dagdelen per cursus

Wanneer
De training wordt voor de eerste groep uitgevoerd op: 9 en 30 oktober 2015 (max.15 personen)

Waar
TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland  
Helftheuvelweg 47
5222 AV ’s-Hertogenbosch

Wie
De cursusdagen zullen worden uitgevoerd door Johan van de Broek. Johan is naast eigenaar van Adviesbureau Burgerzaken BV, tevens in een grote gemeente in het zuiden van het land belast met de behandeling van bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationaal privaatrecht. Voor dagdelen die niet door Johan worden uitgevoerd, zal dat dagdeel door één van zijn docenten worden uitgevoerd die tot zijn topteam van docenten behoren.

Tijdstippen en duur  van uitvoering
De reguliere trainingstijden zijn van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Catering wordt verzorgd door TVcN.

Puntentoekenning permanente educatie
Om het belang van deze opleiding te onderstrepen heeft TVCN besloten om aan deze tweedaagse opleiding 16 punten toe te kennen in het kader van permanente educatie.

Daarvoor heeft TVcN de volgende inspanningseis verplicht gesteld:

 1. Een volledige aanwezigheidseis op beide cursusdagen
 2. Na de tweede trainingsdag dient een werkstuk geschreven te worden van minimaal 4 A4-tjes
 3. Dit werkstuk dient binnen 2 weken door het opleidingsinstituut ontvangen te zijn zodat het door de docent beoordeeld kan worden

Voorbereiding deelnemers op de uitvoering
Het opleidingsinstituut biedt de deelnemers de expliciete mogelijkheid om op voorhand vragen voor te leggen over het desbetreffende onderwerp dat op die dag behandeld zal worden. Adviesbureau Burgerzaken BV zou het zelfs zeer gewenst vinden dat de deelnemers daar gebruik van maken.

Inschrijving
Inschrijving via TVcN ( Indien u dit nog niet heeft aangegeven) talentacademy@tvcn.nl

Kosten
€ 245,- per deelnemer voor 2 cursusdagen.

Download hier (PDF) het volledige trainingsprogramma.