tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Engels Nederlands vertaler

Bent u op zoek naar een Engels Nederlands vertaler? TVcN is gespecialiseerd in het vertalen van Engels naar Nederlands van medische, juridische, commerciële en redactionele documenten, zoals brochures, websites, contracten, notariële akten, jaarverslagen en behandelplannen.

Wij verzorgen al 35 jaar vertalingen Engels Nederlands voor onder meer de zorgsector, het bedrijfsleven, advocaten en notarissen, het Ministerie van Justitie en andere profit- en non-profitsectoren.

TVcN maakt gebruik van de innovatieve vertaalapplicatie TVcN Joint Global Platform. De vertaler en projectmanager werken in een webgeoriënteerde omgeving samen aan de vertaling. De inzet van TVcN Joint Global Platform zorgt voor een efficiënt vertaalproces en bijbehorende realtime informatievoorziening. Een bijkomend voordeel is dat u uw document sneller retour hebt dan gebruikelijk is in de vertaalbranche. Bovendien passen wij uw Engels Nederlands vertaling aan totdat hij helemaal naar uw wens is. Zonder bijkomende kosten.

Waarom een Engels Nederlands vertaler van TVcN?

De Engels Nederlands vertaler is uitgebreid gescreend en ingeschreven in het Register beedigde tolken en vertalers (Rbtv) en dient zich te houden aan de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de ´Wet beëdigde tolken en vertalers´. Daarnaast heeft de vertaler Engels Nederlands ruime ervaring in het vak. Uw vertalingen voldoen daarmee aan de gestelde eisen en worden zo nationaal en internationaal erkend.

Wij staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar. 
TVcN levert echter niet aan particulieren, uitsluitend aan bedrijven en instanties.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met 088 255 52 22

Meer informatie over vertalingen 

Vraag een offerte aan voor een Engels Nederlands vertaling