tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Blog

Laat het spreekwoord herleven!

  • Geplaatst door TVCN |
  • donderdag augustus 29, 2013
Steeds minder mensen gebruiken nog spreekwoorden en daardoor gaat een stukje taalgeschiedenis verloren. Twee jonge taalliefhebbers vinden dit uiterst jammer en hebben daarom de handen ineen geslagen om het Nederlandse spreekwoord weer in ere te herstellen met het project Paarse Krokodillentranen.

Meer en meer talen worden met uitsterven bedreigd

  • Geplaatst door TVCN |
  • vrijdag augustus 23, 2013
Talen sterven tegenwoordig sneller uit dan ooit tevoren. Unesco schat dat in het jaar 2100 de helft van de ongeveer 6700 talen ter wereld verdwenen zijn. En volgens de ‘Living Institute for Endangered Languages’ gaat elke twee weken een taal verloren nadat de laatste spreker overlijdt. En met het verdwijnen van talen, gaan helaas ook culturen en kennis verlo…

Symposium over de toegankelijkheid van zorg voor anderstaligen

  • Geplaatst door TVCN |
  • donderdag augustus 8, 2013
Recent verscheen van psychotherapeut Hanneke Bot het boek ‘Taalbarrières in de zorg: over tolkenbeleid en tolken met beleid’. Eerder deed zij onderzoek naar de gespreksvoering met een tolk in de geestelijke gezondheidszorg en promoveerde hierop. Op 11 oktober 2013 organiseert KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen een symposium rondom dit boek onder de ti…

Gemeenten straks zelf verantwoordelijk jeugd, werk en zorg

  • Geplaatst door TVCN |
  • vrijdag augustus 2, 2013
Binnenkort vinden drie grote decentralisaties plaats binnen het sociaal domein. Gemeenten worden vanaf 2014 en 2015 geheel zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en nemen dan alle taken op deze gebieden over van de Rijksoverheid. Gemeenten worden zowel verantwoordelijk voor preventie als voor situaties …
  • 1