tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Blog

Alle resultaten met de tag vertalers

Tolken en vertalen zijn niet hetzelfde

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag november 21, 2017
Is tolken hetzelfde als vertalen? Nee! Natuurlijk gaat het bij beide (ver)taaldiensten om de aanpassing van de ene taal naar de andere, maar ze vragen om heel andere vaardigheden en een andere benadering. Zo is gesproken taal anders dan geschreven taal en zijn er verschillen in tijd en snelheid.

Kleine misvertalingen, grote gevolgen

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag juli 13, 2017
We hebben er al eerder over geschreven: hoe misvertalingen grappige en hilarische gevolgen kunnen hebben. Maar er zijn ook voorbeelden van misvertalingen die zeer serieuze gevolgen hebben en soms zelfs de geschiedenis in zijn gegaan. De volgende misvertalingen zijn dan ook niet recent, maar genieten door de gevolgen tot op heden nog steeds bekendheid.

Uw bedrijf uitbreiden naar het buitenland begint met vertalingen

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag mei 2, 2013
Als u ambities hebt uw bedrijf uit te breiden buiten de eigen landsgrenzen, bijvoorbeeld naar economisch snel groeiende landen zoals China, dan is het absoluut noodzakelijk dat al uw bedrijfsdocumenten en marketingboodschappen worden vertaald. Niet zomaar naar het Engels (tenzij het land Engelstalig is uiteraard), maar naar de taal van het betreffende land. …

Recht op vertolking en vertaling in strafzaken

 • Geplaatst door TVCN |
 • zondag december 2, 2012
Wanneer een verdachte in een strafzaak de taal waarin de procedure wordt gevoerd niet of onvoldoende beheerst, heeft hij recht op vertolking en vertaling om effectief deel te kunnen nemen aan het strafproces. De verdachte moet immers kunnen begrijpen van welk feit hij wordt verdacht en de mogelijkheid hebben zich daartegen te verdedigen. In Nederland is het …

Heldere taalstrategie leidt tot meer omzet bij internationaal zakendoen

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag maart 27, 2012
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, wanneer u zaken gaat doen in het buitenland is het verstandig om niet enkel op Engels te vertrouwen maar uw communicatie af te stemmen in de taal van het land. Uit een in 2011 gepubliceerd onderzoek dat is uitgevoerd onder mkb’s in de 27 EU-lidstaten, is gebleken dat de omzet van bedrijven die er een heldere taalst

UMC Utrecht gaat tolken zelf betalen

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag januari 19, 2012
Omdat anderstaligen in Nederland het risico lopen geen goede zorg meer te krijgen omdat zij niet duidelijk kunnen maken wat er met hen aan de hand is sinds de vergoeding van de overheid voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg is afgeschaft, heeft het UMC Utrecht besloten de tolk-/vertalerskosten uit eigen zak te betalen.