tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Blog

Alle resultaten met categorie Zorg

VieCuri steunt bevolkingsonderzoek darmkanker

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag maart 13, 2014
Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. Jaarlijks krijgen bijna 15.000 mensen in Nederland deze vervelende ziekte. Gelukkig is het ook één van de best behandelbare vormen van kanker, mits het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Om darmkanker zo vroeg mogelijk te kunnen opsporen, voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)…

Het liefste ziekenhuis van Nederland

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag november 14, 2013
Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg streeft ernaar het ‘liefste’ ziekenhuis van Nederland te worden door menslievendheid in de zorg centraal te zetten. Bijna vijf jaar geleden is het ziekenhuis het programma ‘Menslievende zorg’ gestart in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Het project loopt in juni 2014 ten einde.

Hoe benadert u anderstalige patiënten?

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag september 12, 2013
Wat doet u om met anderstalige patiënten te communiceren? Waarschijnlijk schakelt u een tolk in wanneer communicatie met een anderstalige patiënt moeizaam verloopt. Maar hebt u er al aan gedacht dat uitgebreide informatie in andere talen ook zeer belangrijk is om überhaupt patiënten aan te trekken, zeker nu het aantal patiënten bij sommige zorginstellingen d…

Symposium over de toegankelijkheid van zorg voor anderstaligen

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag augustus 8, 2013
Recent verscheen van psychotherapeut Hanneke Bot het boek ‘Taalbarrières in de zorg: over tolkenbeleid en tolken met beleid’. Eerder deed zij onderzoek naar de gespreksvoering met een tolk in de geestelijke gezondheidszorg en promoveerde hierop. Op 11 oktober 2013 organiseert KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen een symposium rondom dit boek onder de ti…

Vergoeding tolkdienst voor slachtoffers mensenhandel

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag januari 22, 2013
CoMensha, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel, heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het ‘administratiepunt tolken ten behoeve van ambulante slachtoffers van mensenhandel’ ingesteld. Hier kunnen zorgverleners een vergoeding vragen voor de kosten die zij maken wanneer zij een tolk in…

Gastblog: ‘Ze moeten maar Nederlands leren’. Mythes en misverstanden over tolken in de zorg

 • Geplaatst door TVCN |
 • maandag augustus 20, 2012
Met goede timing en het (volks)gevoel rakend kun je in korte tijd tienduizenden mensen in beweging brengen. Een pardon voor kinderen die Nederland moeten verlaten (130.000 tekenden de petitie), een eigen bijdrage voor patiënten in de ggz (10.000 demonstranten in Den Haag, een petitie met 45.000 handtekeningen). En dit zijn maar twee voorbeelden…

Korter ziekenhuisverblijf dankzij de inzet van professionele tolken

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag juni 5, 2012
Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat ziekenhuispatiënten die niet vloeiend Engels spreken minder lang hoeven te blijven als ze, op bepaalde cruciale momenten, bijgestaan worden door een tolk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt eveneens dat patiënten met een tolk minder snel terugkwamen met dezelfde klachten.