tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Blog

Alle resultaten met categorie Zorg

Cultureel respect binnen de gezondheidszorg

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag maart 13, 2018
Wie we zijn, wordt grotendeels bepaald door cultuur. Cultuur omvat taal, waarden, gebruiken, acties, hoe we beslissingen nemen, problemen oplossen en hoe we ons persoonlijk identificeren. Cultuur bepaalt wat je eet, hoe je spreekt, wat je draagt en hoe je voor jezelf en anderen zorgt. Maar hoe ga je daarmee om in de zorg? Het begint met cultureel respect!

Zwangerschap en kraamtijd in andere culturen

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag februari 27, 2018
Met het groeiende aantal immigranten en vluchtelingen, krijgen verloskundigen en kraamverzorgenden steeds meer te maken met andere culturen. Zorgverleners krijgen dan niet alleen te maken met een taalbarrière, maar ook met allerlei gebruiken die per cultuur verschillen. Het is voor zorgverleners dan ook handig om te weten wat in bepaalde culturen normaal is.

Thuiszorg in andere culturen

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag februari 20, 2018
Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Het aantal immigranten en vluchtelingen groeit en wanneer zij eenmaal statushouder zijn, kunnen zij dezelfde zorg aanvragen als autochtonen. Zorgverleners, bijvoorbeeld in de thuiszorg, krijgen dan ook steeds meer te maken met andere culturen en een taalbarrière. En dat vraagt om een andere aanpak.

GGZ vreest voor oplopende kosten tolkdiensten

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag maart 1, 2016
Onlangs stond in de Telegraaf een stuk ‘Verwarde vluchteling zieker zonder tolk’ waarin de angst wordt uitgesproken dat hulpverleners afhaken door de kosten van tolken. Een mooi stuk dat de ogen doet openen, alleen kan het begrip vluchteling misschien wat verwarring opleveren omdat er een verschil is tussen een asielzoeker en statushouder.

Snelscan laaggeletterdheid voor zorginstellingen

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag februari 19, 2015
1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Dat betekent ook dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen, omdat zij moeite hebben met lezen. Een snelscan voor ziekenhuizen en zorginstellingen moet binnen een paar minuten uitwijzen of iemand laaggeletterd is, zodat er adequaat gehandeld kan worden.

Cursus gebarentaal via NSDSK

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag juni 3, 2014
We staan er eigenlijk niet bij stil omdat het voor de meeste onder ons zo gewoon is, maar horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Maar wat als blijkt dat een kind niet goed of helemaal niet blijkt te horen? Een licht gehoorprobleem kan vaak met een gehoorapparaat worden verholpen, maar als een kind bijna niet of hel…

Letselonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling

 • Geplaatst door TVCN |
 • donderdag mei 15, 2014
Kindermishandeling of -misbruik komt helaas nog maar al te vaak voor. En doorgaans is het aan het kind niet zichtbaar. Elk kind heeft wel eens een blauwe plek of een buil op het hoofd, maar wanneer er bij hulpverleners (bijv. vertrouwensartsen bij Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, kinderartsen, huisartsen) of politie het vermoeden bestaat dat een ki…

Optimalisering ziekenhuiszorg voor migranten

 • Geplaatst door TVCN |
 • dinsdag april 8, 2014
ZonMw (samenwerkingsverband van Zorg-onderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen (Mw) en Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) hebben aan de hand van een tweetal businesscases onderzoek gedaan naar welke verbeteringen denkbaar zijn in de ziekenhuiszorg voor migranten en wat daarvan de mogelijke opbrengst is. Uit het onderzoek komt naar vor…