tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

De verschillende schriften van het Japans

  • Geplaatst door TVCN |
  • 23-01-2018

Japans is een lastige taal om te leren. Leren spreken is voor iemand met taalgevoel nog wel te doen, maar leren schrijven is een heel ander verhaal! Naast dat het een karakterschrift is dat geen enkele vergelijking kent met ons Latijnse schrift, bestaat het Japans ook nog eens uit drie verschillende schriften die gecombineerd worden gebruikt.

Kanji

Kanji is overgenomen van het Chinees. Het schrift is logografisch, wat betekent dat elk teken een begrip uitdrukt. Kanji bestaat uit meer dan 50.000 tekens maar er is niemand die ze allemaal kent. Zelfs hoogopgeleide Japanners kenner er maar rond de vierduizend. Officieel worden er nog maar iets meer dan 2.100 tekens gebruikt (plus nog een kleine duizend voor eigennamen). Deze ingekorte lijst wordt Jōyō-Kanji genoemd en is het deel dat aan kinderen op school wordt onderwezen. Om Japans te schrijven volstaat het kanji overigens niet, het wordt gecombineerd met katakana en hiragana.

Kanji is ontstaan toen Japan voor een groot deel de cultuur en taal van China overnam, ongeveer 400 n.Chr. Tot die tijd kenden de Japanners geen schrift en konden zij alleen mondeling communiceren. Maar omdat Japan contacten onderhield met China, kwamen zij in aanraking met het Chinese schrift. Het was dan ook niet meer dan logisch dat zij dit schrift overnamen. Zij noemden het schrift 'kanji', wat 'schrifttekens van Han' betekent, vermoedelijk verwijzend naar de Chinese Han-dynastie. Toch bleek al snel dat het schrift niet voldeed aan de Japanse taalstructuur, met name voor werkwoordsvormen. En zo werden uit het kanji twee eigen schriften ontwikkeld: katakana en hiragana.

Katakana

Katakana is een lettergreepschrift van 46 tekens met vrij hoekige vormen. Het is de meest eenvoudige Japanse schriftvorm. Het schrift wordt gebruikt voor leenwoorden (woorden uit andere talen), klanknabootsing (bijv. haha), het benadrukken van tekst (zoals cursief of vet), namen van planten en dieren, sommige voornamen van vrouwen, slang en telegrammen.

Katakana is na het hiragana ontstaan in het Heian tijdperk (794-1185 n.Chr.) en ontwikkeld door studenten die luisterden naar colleges over klassieke Boeddhistische teksten. Bij het schrijven gebruikten zij tekens die de uitspraak van tekens die zij niet kenden moesten weergeven, of wanneer het juiste Chinese teken van een woord niet bekend was. Pas in het jaar 1900 werden de tekens definitief vastgesteld voor gebruik in scholen.

Hiragana

Hiragana is een fonetisch schrift dat bestaat uit 46 basistekens, een aantal geaccentueerde tekens en een aantal combinatietekens. Het schrift wordt, tezamen met kanji, gebruikt voor vervoegingen en verbuigingen, zoals naamvallen, werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden, voor verbindingen en voor woorden waarvoor geen kanji bestaat. Hiragana is vrij eenvoudig te leren, het is het eerste schrift dat aan kinderen op school wordt onderwezen en vrijwel alle Japanse woorden kunnen in hiragana worden geschreven.

Zoals gezegd is hiragana, net als katakana, ontstaan uit het kanji. Het vroege hiragana werd echter niet door iedereen erkend. Dit omdat het schrift voornamelijk door vrouwen werd gebruikt. Vrouwen hadden namelijk geen toegang tot hogere opleidingen, terwijl kanji werd gezien als het schrift van hoger opgeleiden en door mannen werd gebruikt. Later won het hiragana echter weer aan populariteit ten koste van katakana. Ook voor dit schrift werden de tekens, net als voor katakana, in 1900 definitief vastgesteld voor gebruik in scholen.

Je begrijpt nu wel hoe intensief het is om Japans te leren en waarom vertalers Japans (en uiteraard ook in elke andere taal) zo belangrijk zijn!