tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Tweetalige werknemer of professionele tolk?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 7-09-2017

Moet je in deze wereld van globalisatie, internationalisering en culturele diversiteit een tweetalige (of meertalige) werknemer in het bedrijfsleven inzetten wanneer communicatie moeizaam verloopt of maak je gebruik van een professionele tolk? Genoeg redenen maken dit een gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Kies voor de tolk! Waarom? We leggen het uit!

Laten we beginnen met het simpele onderscheid tussen de werknemer een tolk. Een tweetalige werknemer is een persoon die voor jou werkt en een zekere mate van vaardigheid in twee talen heeft. Een professionele tolk is iemand die is beoordeeld op professionele vaardigheden, een hoog niveau van bekwaamheid in ten minste twee talen heeft en de juiste training en ervaring om te tolken. Professionele tolken kunnen met vaardigheid en nauwkeurigheid tolken, met inachtneming van hoge ethiek en vertrouwelijkheid.

Tweetaligheid maakt je nog geen tolk, al denkt men dat vaak wel. Een hoog niveau in twee talen is slechts de basis van de kwalificaties van een professionele, bevoegde tolk. Het goed kunnen spreken van twee talen betekent dus niet automatisch dat iemand goed kan tolken, daar komt veel meer bij kijken. De kwaliteiten van een professionele tolk omvatten onder meer biculturele competentie, taalkundige ethiek, mentale behendigheid en een hoge mate van concentratie, etiquette en professionaliteit.

Denk aan de risico’s die je neemt wanneer je vertrouwt op een non-professional. De tweetalige persoon is misschien wel in één van de twee talen minder vloeiend dan je denkt. Daarnaast heeft een werknemer andere taken die uitgevoerd moeten, zodat hun aandacht voor duidelijk en compleet tolken mogelijk minder scherp is.

Zoals gezegd hebben professionele tolken veel meer kwaliteiten voor het juist uitoefenen van hun beroep. Een onopgeleide tolk zal waarschijnlijk een spreker vaker onderbreken om te kunnen vertalen of niet goed onthouden wat de spreker allemaal zegt zodat de vertolking niet compleet is of niet juist vertaald. Een tweetalige werknemer zal ook sneller geneigd zijn om in gesprek te gaan met één van de sprekers, terwijl dat juist niet de bedoeling is. Dat geldt ook andersom. Met een niet-professionele tolk zullen ook de sprekers sneller de neiging hebben om de tweetalige persoon als voorspreker te gebruiken of nog erger: proberen te betrekken als medestander.

In dat laatste geval een voorbeeld. Stel dat je anderstalige mensen in dienst hebt en er is bijvoorbeeld een onderling conflict of misstanden die opgelost moeten worden. Ga je dan een tweetalige werknemer als tolk gebruiken terwijl hij of zij mogelijk aan de kant van de ene partij staat en het niet eens is met de andere partij? Zou zomaar kunnen dat niet alles juist wordt vertaald ten gunste of ongunste van een partij of dat er hele gesprekken worden gevoerd buiten het vertalen om.

Ook als het gaat om grote, zakelijke deals of samenwerkingen of fusies op internationaal niveau, wil je uiteraard geen missers. Buiten dat het misschien niet zo’n goed idee is om een tweetalige werknemer als tolk in te zetten bij vertrouwelijke gesprekken, moet je er gewoon zeker van zijn dat alles wat er wordt gezegd ook accuraat wordt vertaald.

Conclusie: tolken behelst veel meer dan het omzetten van woorden van de ene taal naar de andere taal. Er zijn ethische, vertrouwelijke, culturele en andere zaken waarmee rekening gehouden dient te worden en dat kun je enkel verwachten van een professionele tolk. Ook als je maar heel af en toe een tolk nodig hebt. Dan volstaat vaak een tolk per telefoon al en dat loopt echt niet in de kosten. Bij complexe gesprekken kies je voor een tolk op locatie. Ook die kosten wegen niet op tegen mogelijke, nadelige (financiële) gevolgen die kunnen voortkomen uit slechte vertalingen!

Hier kun je meer lezen over de voordelen van een professionele tolk en de risico’s van informele tolken.

Lees ook: