tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Grappige Engelse uitdrukkingen vertaald

  • Geplaatst door TVCN |
  • 5-01-2017

Een tijd geleden blogden wij over grappige Spaanse uitdrukkingen en hun betekenissen. Maar Spaans is uiteraard niet de enige taal met grappige uitdrukkingen die nergens op slaan wanneer ze letterlijk vertaald worden.

Elk land / elke taal heeft zo zijn typische uitdrukkingen en gezegdes. Wanneer iemand bijvoorbeeld in het Engels tegen u zegt dat iets ‘a piece of cake’ was, dan bedoelt hij zeker geen stukje taart. En zo zijn er uiteraard meer Engelse uitdrukkingen die ons letterlijk vertaald vreemd in de oren klinken.  De leukste hebben we hieronder op een rijtje gezet:

Bring home the bacon

Letterlijk: het spek thuisbrengen
Gebruik: zorgen voor brood op de plank

It's raining cats and dogs

Letterlijk: het regent katten en honden
Gebruik: het regent hard / het regent pijpenstelen

It's no use crying over spilt milk

Letterlijk: het heeft geen zin te huilen om gemorste melk
Gebruik: gedane zaken nemen geen keer

All Greek to me

Letterlijk: het is allemaal Grieks voor mij
Gebruik: ik snap er geen snars van

As you make your bed, so must you lie in it

Letterlijk: als je je bed opmaakt, moet je er ook in gaan liggen
Gebruik: wie zaait, zal oogsten

The leopard doesn't change his spots

Letterlijk: de luipaard verandert zijn vlekken niet
Gebruik: een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken

Don't put all your eggs in one basket

Letterlijk: leg niet al je eieren in één mandje
Gebruik: je moet niet op één paard wedden

It never rains, it pours

Letterlijk: het regent nooit, het giet
Gebruik: een ongeluk komt zelden alleen

Make a mountain out of a molehill

Letterlijk: een berg van een molshoop maken
Gebruik: van een mug een olifant maken

Crack up

Letterlijk: breken / barsten
Gebruik: omvallen van het lachen

All work and no play makes Jack a dull boy

Letterlijk: alleen maar werken en niet spelen, maakt van Jack een saaie jongen
Gebruik: van alleen maar werken, wordt men niet gelukkig

Beat around the bush

Letterlijk: om de struik heenslaan
Gebruik: ergens omheen draaien, niet terzake komen

Beggars can't be choosers

Letterlijk: bedelaars kunnen geen kiezers zijn
Gebruik: wees blij met wat je kunt krijgen

Put your money where your mouth is

Letterlijk: stop je geld daar waar je mond is
Gebruik: de daad bij het woord voegen

Piece of cake

Letterlijk: een stukje taart
Gebruik: het is een makkie

He is a chip of the old block

Letterlijk: hij is een stukje van het oude blok
Gebruik: hij lijkt op zijn ouders

A rolling stone gathers no moss

Letterlijk: een rollende steen verzamelt geen mos
Gebruik: als iemand nooit op één plek blijft, zal hij nooit rijkdom, status, verplichtingen en verantwoordelijkheden verzamelen

Bob's your uncle

Letterlijk: Bob is jouw oom
Gebruik: klaar is Kees

Get your walking papers

Letterlijk: je lopende papieren krijgen
Gebruik: ontslagen worden

The proof of the pudding is in the eating

Letterlijk: het bewijs van de pudding is in het eten
Gebruik: de praktijk zal het leren

You can't squeeze blood out of water

Letterlijk: je kunt geen bloed uit water knijpen
Gebruik: van een kale kip kun je niet plukken

Excuse / pardon my French

Letterlijk: excuseer mij voor mijn Frans
Gebruik: sorry voor mijn grove taalgebruik

Money for jam

Letterlijk: geld voor jam
Gebruik: makkelijk geld verdienen

To paint the town red

Letterlijk: de stad rood verven
Gebruik: de bloemetjes buiten zetten

If you can't stand the heat, stay out of the kitchen

Letterlijk: als je de hitte niet kunt verdragen, moet je uit de keuken blijven
Gebruik: wie A zegt moet ook B zeggen

To kick the bucket

Letterlijk: de emmer schoppen
Gebruik: doodgaan

Kent u nog een Engelse uitdrukking waarvan de letterlijke vertaling ons raar in de oren klinkt? Laat het ons hieronder weten!

Lees ook: Grappige Spaanse uitdrukkingen vertaald