tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Wat is ervoor nodig om een professionele tolk te zijn?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 24-01-2017

Iedereen die twee talen beheerst kan een tolk zijn, maar er is meer voor nodig om een professionele tolk te zijn. Zo mag een tolk zich niet persoonlijk met een gesprek bemoeien, geen meningen geven en woorden of uitspraken waar hij zich niet gemakkelijk bij voelt, weglaten.

Een professionele tolk vertaalt volledig neutraal precies datgene wat er gezegd wordt en houdt ondertussen ook rekening met de cultuur van betrokken partijen. De volgende punten zijn de belangrijkste punten waar een professionele tolk zich altijd aan zal houden.

1. Vertrouwelijkheid en integriteit
Vertrouwelijkheid is een zeer belangrijk aspect dat niet mag worden vergeten. Bij veel opdrachten krijgt een tolk te maken met kwetsbare mensen en/of zeer gevoelige informatie. Een tolk/vertaler moet alle informatie privé houden en mag nooit namen, adressen, contactgegevens of andere informatie openbaar maken of verstrekken aan derden. De rol van de tolk is ervoor te zorgen dat alles wat wordt gezegd, wordt overgebracht van de brontaal naar de doeltaal en vice versa zonder informatie weg te laten, te bewerken, te veranderen of toe te voegen.

2. Onpartijdigheid
Het is belangrijk dat een tolk openstaat en onpartijdig is, ongeacht de aard van de opdracht. De tolk dient enkel te zorgen voor een vlotte communicatiedoorstroom. De tolk mag niet veroordelend zijn, ook niet in zeer delicate situaties.

3. Nauwkeurigheid
Het is uiterst belangrijk dat de tolk de vertaling overbrengt met een heldere stem en tone of voice, en gebaren nabootst. Ook het maken van aantekeningen is een belangrijk aspect, in het bijzonder bij consecutief tolken. Als een tolk consecutief tolkt, krijgt hij vaak een grotere hoeveelheid informatie voordat er een pauze wordt ingelast zodat de tolk kan vertalen. En dan is het belangrijk dat er aantekeningen worden gemaakt zodat er niets vergeten wordt.

4. Stiptheid
Het is altijd goed wanneer een tolk eerder aanwezig is om zich te laten informeren en voor te bereiden op het werk.

Tolken die zich niet aan bovenstaande punten houden, er te lang over doen om te vertalen, hun eigen mening geven, zich persoonlijk in het gesprek mengen, woorden of uitspraken weglaten omdat ze zich er niet prettig bij voelen of niet vertalen vanuit de eerste persoonsvorm, zijn geen professionele tolken. Bij TVcN zult u deze tolken echter nooit tegenkomen!