tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Uitgelicht: congrestolken

 • Geplaatst door TVCN |
 • 29-09-2016

Bij een internationaal congres of evenement is het van belang dat iedereen in elke taal wordt gehoord en begrepen. Ook al wordt Engels meestal gezien als lingua franca en gebruiken de meeste sprekers deze taal tijdens internationale bijeenkomsten, wil dat niet zeggen dat ook iedereen de taal begrijpt. De inzet van congrestolken is dan ook heel belangrijk.

Door de geschiedenis heen maken mensen van verschillende culturen en talen al gebruik van interpretatie om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen. Tolken zijn voorts altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van internationale handel en culturele uitwisseling. Maar pas tegen het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van de eerste internationale organisaties en regelmatige conferenties, waren sommige mensen in staat om ook echt te leven van hun werk als tolk. Het simultaantolken, de vorm van tolken die door congrestolken wordt uitgevoerd, ontwikkelde zich als beroep halverwege de 20e eeuw als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

Congrestolk
Congrestolken is het simultaan (gelijktijdig) overbrengen van een gesproken boodschap in de ene taal naar de andere taal. Het wordt bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens internationale topbijeenkomsten, bilaterale en multilaterale bijeenkomsten van staatshoofden en regeringsleiders en uiteraard professionele congressen, maar ook seminars en kleinschaligere meetings. Een congrestolk is een simultaantolk, omgekeerd gaat echter niet altijd op. Een congrestolk heeft namelijk een extra opleiding gevolgd; uitgebreider en intensiever dan de opleiding voor simultaantolk.

Ontstaan
Het congrestolken zoals wij dat nu kennen zou zijn ontstaan ten tijde van de 'Processen van Neurenberg' in 1945-1946. Dit waren de strafprocessen die na afloop van de Tweede Wereldoorlog in de Duitse stad Neurenberg werden gehouden. De geallieerden zouden om een cynische reden voor deze stad hebben gekozen: Neurenberg was namelijk de stad waar de nazipartij in de septemberdagen van de jaren dertig haar grootse partijdagen hield, en omdat de nazi's in deze stad hun rassenwetten verkondigden. Het bekendste proces van de reeks processen is 'het Proces van Neurenberg' tegen 22 kopstukken van het naziregime uit WOII, dat werd gehouden voor het Internationale Militaire Tribunaal.

Vaardigheden
Congrestolken moeten hun werktalen ten volle beheersen (wat overigens voor alle gekwalificeerde tolken geldt). De Internationale Vereniging van Congrestolken (AIIC) hanteert de volgende indeling:

 • A-taal: de actieve taal of moedertaal van de tolk en de taal waarnaar de tolk (zowel simultaan als consecutief) vertaalt vanuit zijn B- of C-talen.
 • B-taal: eveneens een actieve taal, maar geen moedertaal, en de taal waarnaar de tolk vertaalt.
 • C-taal: de passieve taal waaruit de tolk vertaalt naar zijn A- en/of B-talen. Veel congrestolken beheersen meerdere C-talen.

Congrestolken moeten dus een sterk ontwikkeld vermogen hebben om zich uit te drukken in hun actieve taal (A-taal/B-taal) en een prompt begrip hebben van hun passieve talen (C-talen). Met andere woorden: alles wat zij horen moeten zij begrijpen en direct en nauwkeurig kunnen vertalen.

Andere competenties:

 • Een goed niveau in algemeen onderwijs
 • Een levendig en flexibel intellect
 • Integriteit
 • Analytische capaciteit
 • Het vermogen zich te verplaatsen in de mensen voor wie zij tolken
 • Goed concentratievermogen
 • Goed geheugen
 • Een aangename stem en goede dictie
 • Fysiek en mentaal sterk

Hoe zij zich ook voelen, congrestolken moeten altijd optimaal 'leveren'. Eenmaal on the job is er geen ruimte voor half werk. Een professionele congrestolk is voorts altijd goed voorbereid, nooit te laat en respecteert bovenal de absolute verplichting van het beroepsgeheim.

Lees ook:
De verschillende vormen van tolken uitgelegd
Tips voor de organisatie van een conferentie met tolken
De techniek achter meertalige conferenties
Spreken tijdens internationale bijeenkomsten met tolken
Hoe word ik een congrestolk?