tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Juridisch vertalen, een vak apart

  • Geplaatst door TVCN |
  • 25-08-2016

Globalisering van het bedrijfsleven en de groei van internationale handel hebben geleid tot een stijging in de vraag naar juridische vertalingen. Tal van bedrijven hebben behoefte aan vertaling van juridische documenten. Het vertalen van juridische documenten is echter een complexe taak.

Zelfs kleine fouten in een vertaling kunnen leiden tot potentiële rechtszaken en juridische risico's die onnodig veel tijd en geld kosten. Daarom is het verstandig om professionele juridische vertalers het werk te laten doen.

Een juridische vertaling behelst zeer complexe onderwerpen en gespecialiseerde terminologie. Vaak is het onderwerp van een juridisch document vrij delicaat of staan er grote hoeveelheden geld op het spel. Daarom is het zo belangrijk om de opdracht uit te besteden aan een vertaler die gekwalificeerd en gespecialiseerd is in juridische documenten.

Juridische vertalingen worden gecreëerd binnen het kader van het rechtsstelsel en cultuur van het land waarin de brontekst is gemaakt. Juridische structuren en wettelijke kaders verschillen van land tot land omdat elk land een andere taal, cultuur en wetten heeft. Juridische documenten geschreven in de brontaal reflecteren de cultuur en het juridische kader van het land. Voor de vertaler is het een complexe taak om structuren te vinden in de doeltaal die exact equivalent zijn aan die in de brontaal. De vertaler moet dus beschikken over een grondige kennis van de twee talen én van de twee juridische systemen die zijn betrokken bij het vertaalproject. Niet zomaar iedere professionele vertaler kan juridische vertalingen doen. Idealiter hebben juridische vertalers zelf een achtergrond in recht en jarenlange gespecialiseerde ervaring.

Ga dus nooit zelf aan de slag met een juridisch document, maar laat het over aan een professional en kies bij voorkeur voor full service translation. Dit houdt in dat een vertaler de tekst vertaalt, waarna een tweede vertaler de revisie en proofreading (tweede controle van grammatica, stijl, consistentie en boodschap) doet. Er werken dus twee vertalers aan een document.

Wij werken in samenwerking met Presence Translate & Interact met 1600 vertalers, waarvan velen met een juridisch specialisme, en vertalen vanuit het Nederlands, Engels en Frans naar elke denkbare doeltaal. Alle beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en houden zich aan de gedragscode voor tolken en vertalers. Alle vertaalde documenten voldoen hierdoor aan de gestelde eisen en worden nationaal en internationaal erkend.

Voor meer informatie over onze vertaaldiensten kunt u deze pagina bekijken.

Lees ook de blog Het belang van een gekwalificeerd jurisch vertaler