tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Talen leren: hoe jonger hoe beter!

  • Geplaatst door TVCN |
  • 15-11-2016

Als u, als volwassene, hebt geprobeerd een nieuwe taal te leren, dan weet u waarschijnlijk wel dat het helemaal niet zo gemakkelijk is (tenzij u uiteraard een goed ontwikkelde ‘talenknobbel’ bezit). Vaak zijn er in de praktijk uren van oefenen, luisteren en spreken nodig voor u een goed gesprek kunt voeren in een andere taal.

Echter, hoe jonger hoe makkelijker een taal  te leren is. Voor kinderen is het leren van een andere taal, of zelfs meerdere talen, veel eenvoudiger.

Moedertaal leren
Kunt u zich herinneren hoe u uw moedertaal hebt geleerd? Het is vrijwel zeker dat u dat echt niet meer weet. U leerde uw moedertaal namelijk nog voor uw langetermijngeheugen zich ontwikkelde. Als baby begon u eerst gesproken taalfragmenten te begrijpen en daarna probeerde u wat u hoorde na te bootsen met woordachtige geluiden die nog geen enkele betekenis hadden. Daarna leerde u woorden te vormen om begrepen te worden. Vervolgens leerde u meer en meer woorden en begon u te spreken in de juiste vormen en grammatica. Dit alles gebeurde onbewust. Waarschijnlijk hebt u wel herinneringen aan uw lagereschooltijd, maar de kans is groot dat u meer herinneringen hebt aan vriendjes en vriendinnetjes dan dat u leerde dat ‘gesproken’ het voltooid deelwoord van ‘spreken’ is, en zo ook andere grammaticale feiten. U leerde als kind uw moedertaal zonder er in principe bij na te denken.

Als volwassene een taal leren
Als u als volwassene taallessen hebt genomen, dan bent u zich er waarschijnlijk wel van bewust dat het leren van een nieuwe taal veel moeilijker is naarmate we ouder worden. Volwassenen pakken zelden een taal onbewust op. In plaats daarvan studeren we hard en zo veel als we kunnen op woordenschat, complexe grammaticale regels, luistervaardigheid, uitspraak en spreekvaardigheid. We zouden willen dat we taal net zo gemakkelijk konden leren als toen we nog kind waren!

Kinderen leren een taal sneller
Waarom het voor kinderen gemakkelijker is om een taal te leren dan voor volwassenen is nog steeds niet geheel duidelijk. Zelfs wetenschappelijk onderzoek heeft nog geen eenduidig antwoord opgeleverd. Als het gaat om menselijk gedrag, is taal één van de meest mysterieuze aspecten in ons leven. Het is wel duidelijk dat een bepaalde periode in onze kindertijd goed is voor het leren van talen en dat het daarna steeds moeilijker wordt. Bepaalde gebieden in onze hersenen die verantwoordelijk zijn voor taalbeheersing worden minder actief naarmate we ouder worden. Hoe dat komt is echter dus nog niet duidelijk. Wel duidelijk is in ieder geval dat kinderen niet alleen hun moedertaal, maar ook andere talen veel sneller oppakken dan volwassenen.

Tweetalig opgroeien
Kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien, bijvoorbeeld omdat ze ouders met verschillende moedertalen hebben, pakken de talen moeiteloos op zonder dat ze het zich zelfs beseffen. Ze spreken net zo makkelijk in de ene taal met mamma en in de andere taal met pappa. En hoe jonger ze zijn, hoe minder ze het doorhebben dat ze in twee talen spreken. Nog fascinerender is wanneer kinderen opgroeien in een zogenaamde ‘bimodale’ omgeving. Dit betekent dat een taal op twee verschillende manieren wordt gesproken, vaak gesproken taal en gebarentaal. Kinderen leren zonder probleem beide talen zonder enige voorkeur.

Meertalig opvoeden
Wilt u dat uw kinderen meertalig worden? Dan is dit het belangrijkste advies: begin vroeg! Hoe eerder kinderen beginnen met het leren van een vreemde taal, hoe makkelijker het voor hen zal zijn de taal te leren en behouden. U kunt ervoor kiezen om uw kind bijvoorbeeld in te schrijven op een school waar tweetalig onderwijs wordt gegeven, of u schrijft uw kind in voor een buitenschoolse taalstudie. Vergeet echter niet dat hoe vroeg kinderen een andere taal ook leren, ze de taalkennis net zo makkelijk weer verliezen als ze de taal niet blijven beoefenen en gebruiken naarmate ze ouder worden. Taal is als zoveel andere dingen: als je het niet gebruikt, raak je het kwijt!