tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vergoeding tolkentelefoon moet terug voor statushouders

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-11-2016

Iedereen heeft recht op gedegen zorg. Een taalbarrière staat echter goede zorgverlening in de weg. De gehele zorgsector pleit dan ook voor structurele vergoeding van de tolkentelefoon zodat zorgverleners en statushouders elkaar begrijpen en zodoende de juiste zorg kan worden verleend.

Het niet inzetten van een professionele tolk, ondanks dat deze wel noodzakelijk wordt geacht, heeft vaak een negatief effect op de zorgkwaliteit en resulteert dikwijls in extra zorggebruik. Een zorgverlener moet immers op basis van de juiste informatie een diagnose kunnen stellen en een behandelingsvoorstel doen. Daar komt bij dat anderstaligen patiënten/cliënten moeten kunnen begrijpen wat een behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht.

Jarenlang werd het gebruik van de tolkentelefoon in de zorg vergoed door de overheid, echter werd deze vergoeding per 1 januari 2012 afgeschaft door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de toegenomen instroom van asielzoekers de afgelopen jaren, ervaren (huis)artsen, apothekers, psychologen, tandartsen, verloskundigen, de GGZ én de GGD problemen bij het verlenen van zorg aan statushouders omdat ze geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Nou is het natuurlijk niet zo dat zij echt geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon, want dat is altijd mogelijk. Alleen zullen zorgverleners dit zelf moeten bekostigen. Daarom vragen zorgpartijen de Tweede Kamer om bij de begrotingsbehandeling 2017 in te zetten op een structurele vergoedingsregeling voor de tolkentelefoon, zo valt te lezen op de website van KNMG.

Deze gevraagde regeling geldt met name voor statushouders, want voor asielzoekers in opvangcentra, vrouwen in de maatschappelijke opvang en slachtoffers van mensenhandel worden tolkdiensten nog wel vergoed. Echter vanaf het moment dat iemand statushouder is, is er geen tolkenvergoeding meer als hij of zij contact heeft met een huisarts, verloskundige of andere eerstelijns zorgverlener en een tolk nodig heeft omdat hij of zij het Nederlands nog onvoldoende machtig is. Dat leidt tot problemen en met het oog op het verwachte aantal gezinsherenigers zal dit probleem alleen maar toenemen.

Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) hebben daarom een amendement op de begroting van 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wijzigingsvoorstel verzoeken zij om twintig miljoen euro ter beschikking te stellen voor een subsidieregeling voor het inzetten van tolken in de zorg voor statushouders die versneld instromen en dus nog geen gelegenheid hebben gehad om Nederlands te leren. Voor dit voorstel moeten zij een Kamermeerderheid zien te vinden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Tolkentelefoon 24/7: 088 - 255 52 22