tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

De Week van de Alfabetisering is begonnen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 8-09-2015

Gisteren is de Week van de Alfabetisering begonnen. Elke jaar op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. In de week rond deze dag organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze evenementen de Week van de Alfabetisering.

Stichting Lezen & Schrijven moedigt organisaties aan om hieraan bij te dragen en faciliteert waar nodig en mogelijk.

Belang van geletterdheid
Tijdens de Week van de Alfabetisering roept Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op om activiteiten te organiseren en zo de aandacht te vestigen op het belang van geletterdheid. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten dat één op de negen Nederlanders laaggeletterd is. Door het organiseren van evenementen waar anderen zich bij kunnen aansluiten, probeert de stichting zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het probleem. Hierdoor worden zij alerter op taalproblemen in hun eigen omgeving en weten ze dat ze iemand kunnen doorverwijzen naar een taalcursus in de buurt.

Ruim 5.600 activiteiten in 2015!
Van 7 t/m 13 september helpt iedereen mee om aandacht te vestigen op het probleem van laaggeletterdheid. In 2015 zijn er maar liefst 5.623 activiteiten in Nederland, dus zeker ook één bij u in de buurt. Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier.

Nationale Alfabetiseringsprijzen
In de Week van de Alfabetisering worden ook de Nationale Alfabetiseringsprijzen uitgereikt. Dit zijn prijzen voor personen of organisaties die zich in het bijzonder inzetten voor een geletterde samenleving. De uitreiking van deze prijzen vond gitsteren, maandag 7 september, plaats. Er is ruim 8.000 keer gestemd op de genomineerden in de categorieën Agendering, Preventie en Taalscholing.

De winnaars van 2015 zijn:

Agendering: De Kraamvogel zet zich in voor laaggeletterden - De Kraamvogel

Preventie: Kijk en Lees - Plan A Uitgevers

Taalscholing: Taal en Ouderbetrokkenheid / Taal en Financieel Ouderschap - Poema & Qualitas i.s.m. Stichting EDUZA

Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven wordt namelijk de kans op een gezond en gelukkig leven vergroot. Wie verdient dat niet? En iemand verdient een tweede kans als dat nodig is. De stichting heeft feiten en cijfers paraat en maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. Ze werkt aan het voorkomen ervan. Maar vooral organiseren partners en tienduizenden vrijwilligers taalscholing voor zo veel mogelijk mensen.