tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Woordenschat voor Surinamers

  • Geplaatst door TVCN |
  • 19-05-2015

Kort geleden verscheen het boek ‘Woordenschat voor Surinamers’, geschreven en samengesteld door Nizaar Makdoembaks. Een boekje voor Surinamers die de Nederlandse taal willen leren. Maar is dit boekje echt zo nodig? Want is de Nederlandse taal niet al sinds jaar en dag ook in Suriname de officiële taal?

Nizaar Makdoembaks is zelf geboren in Suriname en werkte tientallen jaren als huisarts in Amsterdam Zuidoost. Vanaf het begin was hij gefascineerd door de Nederlandse taal, en vooral de vreemde en op het eerste gezicht duistere woordbetekenis. Hij ging die uitdrukkingen en zinnen verzamelen. Zo ontstond na jaren dit woordenboek, of zoals de auteur het zelf noemt: ‘woordenschatboek’.

In het persbericht valt te lezen dat veel Surinamers die de Nederlandse taal willen leren, weinig verder komen dan een beperkte woordenschat. Een achterstand die maar zelden wordt ingelopen. Dit zou te maken hebben met allerlei sociaal-maatschappelijke redenen. Hiermee lijkt de auteur te bedoelen dat de meeste Surinamers amper Nederlands spreken. Maar hoe kan dat?

Feit is dat in 1876 het Nederlands al officieel als schooltaal werd ingevoerd in Suriname. En sinds de onafhankelijkheid in 1975 is het zelfs de officiële taal van het land. Het Nederlands is nu van meer dan 60 procent van de bevolking de moedertaal. Daarnaast beheersen de meeste bewoners ook nog het Surinaams als tweede taal, en soms zelfs nog een derde, lokale taal. Dus waarom hebben onze Surinaamse medelanders een ‘woordenschatboek’ nodig? Nederlanders zijn toch ook niet allemaal wandelende woordenboeken? De één weet gewoon wat meer dan de ander. Waarschijnlijk doelt de auteur op een klein groepje mensen dat onderling meer Surinaams dan Nederlands spreekt, en mogelijk ook weinig lezen omdat ze laaggeletterd zijn.

Er zijn al genoeg woordenboeken Surinaams-Nederlands, echter volgens de auteur bevatten deze woordenboeken woorden die niet aansluiten bij de functionele, culturele en religieuze belevingswereld van Surinamers. Daarbij wordt ook aangegeven dat wie de betekenis van een woord kent, nog niet weet hoe bepaalde woorden te gebruiken. Het woordenschatboek moet daarbij helpen door per woord meteen een zin te formuleren waarin dit woord is opgenomen. Zo is het duidelijk in welke context een woord toepasbaar is én wat het woord betekent. En dat vinden wij dan wel weer reuze handig. Niet alleen voor onze Surinaamse bevolking, maar voor alle medelanders die moeite hebben met onze taal!

Makdoembaks: “Juist als Surinaamse ervaringsdeskundige (zowel vanuit het leren van de taal als mijn huisartspraktijk en later onderzoekswerk) heb ik gemerkt hoe belangrijk en verrijkend een brede woordenschat kan zijn. Met dit woordenschatboek wil ik deze ervaring delen met zoveel mogelijk lotgenoten uit alle generaties en rangen en standen van de Surinaamse samenleving.”