tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

De toekomst van het vak Duits

  • Geplaatst door TVCN |
  • 21-04-2015

Op donderdag 23 april 2015 vindt de vierde landelijke ‘Dag van de Duitse taal’ plaats, de vierde keer sinds april 2012. Sindsdien organiseert de Actiegroep Duits deze dag als jaarlijks hoogtepunt van de campagne ‘Mach mit!’ Dit jaar is het thema de toekomst van het vak Duits.

De Duitse taal is niet alleen van cultureel belang maar heeft ook een economische waarde voor de goede betrekkingen tussen Nederland en onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Onder de naam ‘Actiegroep Duits’ zetten de Nederlands-Duitse Handelskamer, het Goethe Instituut Nederland, het Duitsland Instituut Amsterdam en de Duitse Ambassade in Den Haag zich samen in voor de stimulering van de Duitse taal in Nederland. Hiervoor hebben zij de ‘Mach mit!’-campagne in het leven geroepen, die een platform biedt voor vele regionale en landelijke initiatieven.

Onderwijs en bedrijfsleven komen tijdens de vierde landelijke Dag van de Duitse taal op donderdag 23 april 2015 weer in actie om de taal van ons grootste buurland te promoten. Meer dan 200 scholen, universiteiten en bedrijven door het hele land hebben eigen activiteiten voor deze dag aangekondigd. Met hun acties willen ze benadrukken hoe belangrijk de Duitse taal voor Nederland is.

Op 23 april organiseert de Actiegroep Duits, samen met Fontys Hogeschool en EP-Nuffic, in Venlo een conferentie voor schoolleiders en andere onderwijsprofessionals met als thema ‘De toekomst van het vak Duits in de grensstreek – van PO tot HBO’. De burgemeesters van drie grenssteden zullen hier toelichten waarom zij kennis van de Duitse taal van groot belang achten voor de inwoners van hun gemeenten. Ook zullen experts uit verschillende onderwijssectoren manieren presenteren om het vak te versterken en in gesprek gaan over de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot en met hbo.

Kamerlid Karin Straus (VVD) verzorgde gisteren de aftrap van de Dag van de Duitse taal. Op de afdeling tweetalig Duits van het Valuascollege in Venlo gaf zij een gastles Duits aan combinatieklas 2 havo/atheneum. Samen met ambassadeurs als Linda de Mol en Frans Timmermans springt Karin Straus op de bres voor de Duitse Taal. In Den Haag heeft ze zich de laatste jaren hard gemaakt voor het belang van Duits in het onderwijs. Met succes: onlangs werden twee moties van haar hand aangenomen die het buurtaalonderwijs een impuls moeten geven en de erkenning van mbo-diploma’s over de grens makkelijker moeten maken.

De Actiegroep Duits zal donderdag in Venlo tevens de resultaten presenteren van een onderzoek naar de positie van het vak Duits. Dit voorjaar liet zij dit uitvoeren onder schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek bevestigt het beeld dat vooral het vinden van geschikte, vakbekwame en bevoegde docenten Duits in toenemende mate een knelpunt is. Ook blijkt uit de resultaten dat de belangstelling voor het vak Duits onder leerlingen ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren nog steeds licht dalend is. De resultaten van het onderzoek worden op 23 april gepubliceerd op de Mach Mit! website.

Verder is er voor de derde keer op rij rondom de Dag van de Duitse taal een muziekactie voor scholieren. Leerlingen in heel Nederland zullen op 23 april een eigen interpretatie opnemen van het nummer ‘Auf uns’ van de Duitse zanger Andreas Bourani en deze op de Facebook-actiepagina ‘Mach mit!’ plaatsen.