tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Kentalis start digiTAALspreekuur

  • Geplaatst door TVCN |
  • 3-03-2015

Sinds 1 maart kunnen kinderen, jongeren, ouders en professionals met vragen of zorgen over communicatie en spraak- en taalontwikkeling terecht bij het digiTAALspreekuur van Kentalis. Kentalis hoopt hiermee dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Is het normaal dat mijn kind van drie nog maar een paar verstaanbare woordjes spreekt? Is het verwarrend dat ik thuis Turks spreek, terwijl mijn kind op school Nederlands hoort? Ik wil mijn kind graag communicatief sterker maken. Kan Kentalis mij daar bij helpen? Ik kan soms niet op de juiste woorden komen. Hoe komt dit en kan ik daar iets aan doen? Het zijn zomaar een aantal vragen waar mensen mee kunnen zitten. Vanaf nu kunnen alle vragen met betrekking tot communicatie en spraak- en taalontwikkeling gratis aan Kentalis worden gesteld via een speciaal e-mailadres.

Professionals

Niet alleen ouders en kinderen of jongeren met een taalontwikkelingsstoornis kunnen contact met Kentalis opnemen. Ook huisartsen, gemeenten, logopedisten, pedagogisch begeleiders en andere professionals kunnen mailen als zij vragen hebben over de taal- of spraakontwikkeling van een kind. De gratis service kan bestaan uit voorlichting gericht op herkenning, de gevolgen en de impact van de auditieve en/of communicatieve beperking. Of een lezing, cursus of workshop om zo kennis en expertise te delen. Professionals kunnen ook casuïstiek bespreken, waarbij Kentalis hen behandelings- en begeleidingsadviezen geeft. Voor voorlichting en specialistisch advies is het mogelijk om een afspraak te maken. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. |

Hoe werkt het

Vragen kunnen worden gesteld via digiTAALspreekuur@kentalis.nl. Een medewerker van Kentalis beantwoordt de vraag binnen één week. Dit gebeurt meestal telefonisch of via e-mail. Voor voorlichting en specialistisch advies kan er ook een afspraak worden gemaakt. Aan beide diensten zijn geen kosten verbonden.

Herken een taalontwikkelingsstoornis

Kinderen die anderen vaak niet begrijpen, korte zinnen maken of bijvoorbeeld slecht verstaanbaar, vaak boos of erg stil zijn, hebben mogelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7,6 procent van de bevolking heeft dit. In de hersenen van mensen met TOS wordt taal dan minder goed verwerkt. Deze kinderen hebben dringend specialistische behandeling nodig, het liefst zo vroeg mogelijk. Want een taalontwikkelingsstoornis beïnvloedt de hele ontwikkeling van het kind. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je kunt voorkomen dat achterstanden op het gebied van leren en welbevinden groter worden.

Kentalis biedt veel voor mensen met TOS, van onderzoek tot onderwijs en zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vormen een belangrijk onderdeel, maar ook als de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld, zijn er voldoende mogelijkheden. De landelijk werkende organisatie is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Of zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Kentalis wil dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt de organisatie hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.