tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Kinderdagverblijf goed voor taalontwikkeling peuters

  • Geplaatst door TVCN |
  • 24-03-2015

Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat peuters die naar een kinderdagverblijf gaan, op 6-jarige leeftijd beter scoren op taaltestjes dan leeftijdsgenootjes die thuis zijn opgevoed. Opvang in het eerste levensjaar hangt juist samen met een iets lagere score tot 1,5 jaar. Alle verschillen zijn echter klein en de gevonden verbanden zwak.

Maartje Luijk en haar collega’s van de ‘Generation R’-studie volgden 5375 Rotterdamse kinderen die werden geboren tussen 2002 en 2006. Van die kinderen bezochten 2979 een kinderdagverblijf, 975 gingen naar informele of gastouderopvang en 1282 bleven gewoon thuis. De taalontwikkeling van de kinderen werd van het 1e tot het 3e levensjaar elk half jaar onderzocht en op 6-jarige leeftijd volgde nog een laatste taaltest. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met het opleidingsniveau, welvaart en afkomst van de ouders.

Tot de leeftijd van 1,5 jaar blijkt opvang in kinderdagverblijven samen te hangen met een iets lagere score op taaltestjes. Het verband is echter zwak en het verschil in scores klein (een derde standaarddeviatie of minder). Van 1,5 tot 6 jaar scoren kinderen op kinderdagverblijven juist iets beter, zowel in taalbegrip als in gebruik van taal. Ook hier geldt wel dat de verschillen klein zijn en de verbanden zwak. Ze wijzen wel consistent in dezelfde richting. Het lijkt echter duidelijk dat crèchebezoek niet schadelijk is voor de taalontwikkeling. Er werden geen verschillen gezien in het gevonden effect van kinderopvang tussen kinderen met een lage of hoge sociaaleconomische status. (Bron: NTvG)

Generation R
Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam, allemaal geboren tussen 2002 en 2006. Deze kinderen worden al vanaf de vroege zwangerschap gevolgd tot aan hun jong volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kan onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland. Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, in samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond.