tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Wel of geen babytaal spreken?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 3-02-2015

Veel ouders hebben de neiging om in babytaal tegen hun kleintjes te babbelen. Langzamer spreken, een zangerige stem en het gebruik van rare of niet bestaande woordjes is echter volgens onderzoekers misschien niet nodig om met een kind te communiceren.

“Doe maar happie happie happie”, “gaan we kaka doen op het potje”, het zijn zomaar zinnetjes zoals vele ouders tegen hun kleintjes spreken. De vraag is echter of dit echt nut heeft.

Een team van onderzoekers van het laboratorium voor taalontwikkeling van het RIKEN Brain Science Institute in Tokio lieten 22 Japanse moeders tegen hun kinderen van tussen de 18 en 24 maanden praten en namen deze gesprekken op. Daarna namen de onderzoekers ook gesprekken op tussen henzelf en de moeders. Vervolgens deden de onderzoekers er vijf jaar over om alle gesprekken, in totaal veertien uur spraak, te analyseren en markeren, waaronder het begin en einde van klinkers, medeklinkers en zinnen. Als laatste pasten zij een zelfontwikkelde techniek toe om de akoestische gelijkenis te meten tussen twee lettergrepen, zoals ‘pa’ en ‘ba’ en ‘po’ en ‘bo’.

Omdat de analyse geautomatiseerd is, was het team in staat om de 118 meest voorkomende lettergreepcontrasten te onderzoeken bij zowel de spraak van volwassenen als kindgerichte spraak. De resultaten waren verrassend. De gelijkenissen waren groter bij babytaal dan bij taal gericht aan volwassenen. Met andere woorden: de moeders spraken minder duidelijk tegen hun kinderen dan tegen de onderzoekers.

Het onderzoeksteam waarschuwt wel dat deze bevindingen geen bewijs vormen over wat nou beter is: of juist meer of minder duidelijk tegen een kind spreken zijn of haar taalverwerving verhoogt. Het kan echter wel een licht werpen op waarom baby’s zo veel beter lijken te zijn in het leren van karakteristieke klanken van hun taal dan dat volwassenen zijn.

Volgens één van de onderzoekers suggereren de resultaten dat, op z’n minst voor het leren van klankcontrasten, het geheim van taalverwerving van kinderen, bij de kinderen zelf ligt. Het feit dat ze in staat zijn om geluiden op te pikken van input die minder duidelijk is dan bij volwassenen onderling, maakt deze prestatie alleen maar opmerkelijker.

Waarom ouders minder duidelijk tegen hun kinderen spreken, is echter nog niet duidelijk. De onderzoekers vermoeden dat ouders minder aandacht aan taal besteden omdat zij zich onbewust meer focussen op andere doelen, zoals aandacht van het kind trekken of emoties overbrengen. Verder is nog niet helder of de bevindingen ook gelden buiten Japan, dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.

Het onderzoeksrapport is gepubliceerd in het vakblad Psychological Science.

Lees ook: