tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Talen bestaan voornamelijk uit positieve woorden

  • Geplaatst door TVCN |
  • 12-02-2015

In de tijd van internet en social media, wordt taal vaak heel negatief gebruikt. Kinderen worden via Facebook gepest, mensen bekritiseren elkaar op Twitter en onder columns en opiniestukken worden kwetsende reacties gegeven. Zo vergeten we gemakkelijk dat taal online ook wordt gebruikt om aardig te zijn. Een nieuw onderzoek bewijst dit.

Hoewel we online veel negatieve taal zien, weten we nu echter dankzij een grote data-analyse dat positiviteit in taal zwaarder weegt dan negativiteit. In een nieuw onderzoek, dat is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, zijn 100.000 woorden in diverse teksten in tien verschillende talen onderzocht. De conclusie was dat men ‘een universele positiviteit’ ontdekte.

Onderzoekers analyseerden teksten van Google Books, Twitter, de New York Times, een Google Web Crawl, ondertitels van films en tv-programma’s en songteksten. Er werd gemeten hoe vaak woorden werden gebruikt in elk van de tien talen (Engels, Duits, Chinees, Koreaans, Frans, Spaans, Braziliaans Portugees, Arabisch, Russisch en Indonesisch). Moedertaalsprekers moesten aangeven hoe positief of negatief zij zich voelden bij het horen van die woorden. In elke taal en op elk platform was de mediaangemiddelde ‘geluksscore’ hoger dan vijf, waarbij vijf als volledig neutraal werd gezien.

Hoewel alle bestudeerde talen aanleg voor positiviteit leken te hebben, zijn er wel verschillen. De Spanjaarden en de Portugezen waren het meest blij. Bij sommige talen hing het er weer vanaf naar wat voor soort teksten de onderzoekers keken. In het Engels bijvoorbeeld, waren songteksten beduidend minder positief dan boeken, de New York Times en zelfs Twitter.

In alle bestudeerde teksten en talen kwam het er over het algemeen op neer dat er meer tevreden dan ontevreden woorden werden gevonden. De onderzoekers maten ook het ‘gemiddelde woordgeluk’ en kwamen tot de conclusie dat die hoog was, ongeacht hoe vaak die woorden werden gebruikt in de tekst. Dus zelfs minder gebruikte woorden waren vaker positief dan negatief.

“Woorden, die de atomen van de menselijke taal zijn, presenteren een emotioneel spectrum met een universele, zelfregulerende positieve bias”, schrijven de onderzoekers. Terwijl de individuele teksten – boeken, liedjes, tweets etc. – negatief kunnen lijken, kan er geconcludeerd worden dat taal een positieve tool is.