tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Kan iemand die tweetalig is een goede vertaler worden?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 5-11-2015

Veel mensen zijn gezegend met het feit dat zij twee of meer talen spreken. Deze meertalige mensen hebben wij in deze huidige tijd van globalisatie hard nodig om voor ons te tolken en vertalen. Door de globalisatie wordt de vraag naar vertalers en tolken alsmaar groter. Maar kan iedereen die een tweede taal spreekt ook een goede vertaler zijn?

In deze blog gaan we in op het beroep vertaler. Vaak wordt verondersteld dat iedereen die twee- of meertalig is een goede vertaler kan zijn. Dat zou heel mooi zijn maar helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval. Vertalen gaat niet alleen om de beheersing van de woordenschat en grammatica van een bepaalde taal. En ook niet om het gebruik van een woordenboek of Google translate. Het is veel meer dan dat.

In feite hebben tolken en vertalers hetzelfde gemeenschappelijke doel. In beide gevallen moet de juiste informatie omgezet worden van de ene taal naar de andere taal. De twee processen zijn dus hetzelfde, maar de wijze waarop dit wordt bereikt is anders.

Veel mensen die een goede beheersing van twee talen bezitten, kunnen werken als tolk. In ieder geval in alledaagse situaties. Dit hoeft echter niet te betekenen dat zij ook goede vertalers kunnen zijn. Overigens wil dit natuurlijk niet zeggen dat tolken gemakkelijker is dan vertalen. Tolken is ook een beroep waarvoor specifieke kennis is vereist en het is zeker niet simpel. Andersom is net zo goed het geval; niet iedere vertaler is per se een goede tolk.

Al spreekt iemand nog zo goed Nederlands en bijvoorbeeld Spaans, wil dat niet zeggen dat hij goed van Nederlands naar Spaans of andersom kan vertalen. Gesproken taal is gewoonweg anders dan geschreven taal. Bovendien zijn mensen die een andere taal goed spreken niet zomaar allemaal goede schrijvers. En dat is een belangrijk verschil. Een vertaler moet in zekere zin ook het schrijven 'in de vingers hebben'.

Vertalen is meer dan schrijven en een tekst omzetten van de ene naar de andere taal. Het vereist vaardigheden als begrip, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en inzicht. Een vertaler neemt de tijd om goed na te denken over de juiste woorden voor een accurate vertaling (een tolk heeft overigens vaak niet veel tijd om na te denken, zeker niet als het om simultaantolken gaat). Veel vertalers zijn vaak ook gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, zoals juridisch, medisch of technisch. Deze vaardigheden en specialisaties worden opgebouwd door (jarenlange) opleiding en ervaring.

Nogmaals, vertalen is niet moeilijker dan tolken. Het is gewoon een andere tak van sport hoewel beide beroepen natuurlijk wel heel dicht bij elkaar liggen. En er zijn genoeg mensen te vinden die goed zijn in zowel vertalen als tolken. Feit is dat vertalers én tolken nodig zijn om de kloof tussen twee talen te overbruggen. Beide beroepen zijn essentieel in deze tijd van globalisering. Bent u twee- of meertalig en zou u hiervan uw beroep willen maken? Denk er gewoon goed over na welke van de twee specialisaties het beste bij u past en volg een goede opleiding.