tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Het belang van een gekwalificeerd juridisch vertaler

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-11-2015

Als het rechtswezen uw vakgebied is, dan hoeven we u niet uit te leggen wat de term 'juridische vertalingen' betekent. De term is echter niet enkel toepasbaar op het rechtswezen alleen, het wordt ook gebruikt voor vertaling van diverse andere documenten.

Denk daarbij aan offertes, handelsovereenkomsten, testamenten, statuten, trusts, (getuigen)verklaringen, immigratie en onroerend goed. Het komt er op neer dat het gaat om vertalingen van elke tekst die maar iets van doen heeft met het recht. Omdat het een nogal pittige taak is en er geen ruimte is voor misvertalingen, kunnen alleen professionals met kennis van specifieke terminologie juridische vertalingen uitvoeren. Slechts een kleine vertaalfout in een akte, verklaring, contract of welk ander juridisch document dan ook, kan desastreuze gevolgen hebben.

Zoals gezegd, worden juridische vertalingen begrensd door het recht. Maar ook het behoud van cultuurafhankelijke factoren op basis van het brondocument of de brontekst zijn van groot belang; de brontekst is de weerspiegeling van de geldende wet of de cultuur. Afgezien van terminologie, moet een juridisch vertaler zich dus ook richten op belangrijke aspecten als tekstuele conventies in de bron. In veel gevallen zijn talen cultuurafhankelijk en communiceren niet altijd met de doelgroepcultuur. De vertaler moet dus taalstructuren kennen met dezelfde uitdrukking als geschreven in de brontaal. Ook moet de vertaler het rechtsstelsel, dat per land kan afwijken, kennen. Het vertaalde document moet deze structuur overeenkomstig vervullen zodat er geen schending bestaat van de werkelijke betekenis of jurisdictie.

Dit is waarom juridische vertalingen meer gericht zijn op duidelijke omschrijving van rechten, plichten en andere specifieke factoren zodat deze onveranderd blijven na vertaling; het vraagt om extreme nauwkeurigheid. Het bronmateriaal moet minutieus worden geanalyseerd door de vertaler om de technische moeilijkheidsgraad, het volume en taalkundige eigenaardigheden te kunnen bepalen. Daarnaast moet de kwaliteit van de vertaling zeer goed worden gecontroleerd door de vertaler en een laatste strenge controle moet worden gedaan door een revisor om er zeker van te zijn dat het proces op een correcte wijze is gevolgd en dat het vertaalde document klaar is voor gerechtelijke procedures of ander juridisch gebruik.

Het vinden van een gekwalificeerde vertaler kan echter een lastige en tijdrovende kwestie zijn. Maar tegenwoordig is het niet meer nodig om te zoeken naar een individuele vertaler omdat er verschillende vertaalbureaus bestaan die gespecialiseerd zijn in juridische vertalingen, zoals TVcN. Alle beëdigde vertalers van TVcN zijn uiteraard ingeschreven in het 'Register beëdigde tolken en vertalers' en houden zich aan de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de 'Wet beëdigde tolken en vertalers'. U kunt er dus op rekenen dat uw vertaalde documenten minimaal voldoen aan de gestelde eisen en dat deze documenten nationaal en internationaal worden erkend.