tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Cursus gebarentaal via NSDSK

  • Geplaatst door TVCN |
  • 3-06-2014

We staan er eigenlijk niet bij stil omdat het voor de meeste onder ons zo gewoon is, maar horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Maar wat als blijkt dat een kind niet goed of helemaal niet blijkt te horen? Een licht gehoorprobleem kan vaak met een gehoorapparaat worden verholpen, maar als een kind bijna niet of helemaal niet kan horen, dan zal hij of zij gebaren moeten leren. En de ouders ook wanneer zij wel horend zijn. In dat geval kan men terecht bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).

De NSDSK is een zorgaanbieder voor iedereen met een beperking op het gebied van gehoor of spraak en taal. De NSDSK richt zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 4 jaar, maar biedt ook zorg aan oudere kinderen en volwassenen. De NSDSK helpt door vroeg te signaleren en vroeg te behandelen, begeleiding te richten op kind én ouder en door zorg en onderzoek naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Bij jonge kinderen zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandeling, zowel bij spraak- en taalproblemen als bij gehoorproblemen. De NSDSK vindt het belangrijk om te volgen hoe kinderen met beperkingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Ook zetten zij zich in om steeds meer inzicht te krijgen in de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen, van matig slechthorende kinderen en van kinderen met zeer ernstig gehoorverlies. Een goede interactie tussen ouder en kind is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen met auditieve of communicatieve beperkingen. Daarom richt de NSDSK zich niet alleen op het kind, maar ook op de ouders en bieden zij hen de handvatten om zelf hun kind optimaal te begeleiden.

Voor ouders van kinderen met een ernstige gehoorbeperking biedt de NSDSK naast gezinsbegeleiding aan huis en de behandelgroep 'de Knipoog' ook gebarencursussen. Deze cursussen worden in eerste instantie thuis aangeboden, later komen de ouders naar één van de locaties van de NSDSK om de vervolgcursussen in groepsverband te volgen.

Naast Nederlands sprekende ouders heeft de NSDSK natuurlijk ook anderstalige cliënten. Om hen ook zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de stichting de instructieboeken van de eerste modules van de gebarencursus door TVcN laten vertalen in het Engels en in het Turks. Het Turks is naast het Arabisch de meest voorkomende taal. De NSDSK deed ook navraag bij Arabisch sprekende cliënten, en hieruit bleek echter dat een vertaling in het Standaard-Arabisch door de grote verscheidenheid aan dialecten in deze taal niet erg zinnig zou zijn. De NSDSK hoopt met de Engelse vertaling ook andere bevolkingsgroepen te kunnen bedienen. Na een eerste proefvertaling in het Turks heeft de NSDSK deze laten beoordelen door één van hun Turkse cliënten. Nadat deze cliënt zijn goedkeuring had gegeven, kon de gehele module worden vertaald.

Lees ook: