tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Anderstaligenloket.nl voor gemeenten

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-06-2014

Door de decentralisatie van de centrale overheid op een aantal zorgdomeinen, krijgen gemeenten er de komende jaren een groot aantal taken bij. In 2015 de complete uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg en in 2016 de uitvoering van de Participatiewet. Het komt er dus op neer dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen voor de kwaliteit van leven van burgers. Maar wat te doen wanneer iemand de Nederlandse taal niet machtig is?

Ondanks het flinke pakket aan nieuwe taken, gaan de bezuinigingen ondertussen echter gewoon door. Daarom moeten gemeenten efficiënter en effectiever gaan werken. Enerzijds moeten zij de rol oppakken van regisseur en anderzijds zorgen voor meer zelfredzaamheid van burgers. Welke problemen kunnen burgers bijvoorbeeld op eigen kracht oplossen binnen het eigen (sociale) netwerk? En welke zaken zouden ze zelf kunnen opzoeken én eventueel zelf regelen op de gemeentesite?

Anderstalige burgers
Het zal sowieso vaak voorkomen dat gemeentemedewerkers te maken krijgen met anderstalige burgers die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Hoe kan men die mensen de juiste hulp bieden? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat hierbij twee overwegingen een rol spelen. Aan de ene kant wordt van buitenlandse burgers verwacht dat zij (binnen drie jaar) de Nederlandse taal voldoende beheersen, maar aan de andere kant hebben gemeenten te maken met het zorgvuldigheidsbeginsel volgens Artikel 3:2 Awb. Dit laatste weegt het zwaarst aangezien gemeenten in zowel acute als minder acute gevallen altijd hun uiterste best moeten doen om de burger te begrijpen. En dat is niet gemakkelijk als men elkaars taal niet spreekt. Ter ondersteuning van een goede communicatie met anderstalige burgers heeft TVcN daarom anderstaligenloket.nl opgezet.

Anderstaligenloket.nl
Anderstaligenloket.nl is er om een ieder die werkzaam is bij gemeenten, publiekszaken, werk en inkomen, zorg en welzijn, maatschappelijk werk en woningcorporaties te ondersteunen bij de communicatie met anderstaligen. Anderstaligenloket.nl is een online platform van kennis, ervaring en gebruikerstips voor de gemeenteambtenaar en iedereen die binnen één van voornoemde domeinen werkzaam is. En zoals de naam het al zegt: volledig gericht op anderstalige burgers.

Men kan hier terecht voor informatie over de veranderingen binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet die specifiek is afgestemd op anderstaligen. Ook is er informatie te vinden over hoe voor anderstaligen op een effectieve en efficiënte manier invulling gegeven kan worden aan het sociale beleid, en hoe men kan omgaan met acute problemen waar anderstaligen bij betrokken zijn. Anderstaligenloket.nl is dan ook onmisbaar voor elke gemeente. Goed communiceren en elkaar echt begrijpen kan immers van levensbelang zijn!

Om een voorbeeld te geven van de dienstverlening van anderstaligenloket.nl: stel een gemeentemedewerker heeft een telefonisch overleg met een anderstalige burger. In dat geval kan een conference call met tolk worden geregeld. Op deze manier kan de vervolgafspraak met de anderstalige burger beter worden voorbereid, bijvoorbeeld welke documenten hij of zij zeker niet mag vergeten. Door duidelijk te communiceren worden onnodige herhalingsafspraken voorkomen. Eenzelfde efficiencyslag kan gemaakt worden bij huisbezoeken of bij afspraken met asielzoekers die de status krijgen van officieel ingezetene. Dit alles is mogelijk in zo'n 130 talen!

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.anderstaligenloket.nl of bel naar 088 - 255 52 22.