tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Baby’s worden al met taalkennis geboren

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-04-2014

Taal is een van de meest indrukwekkende eigenschappen van de mensheid. Het onderscheidt ons van enig ander schepsel op aarde. Dieren communiceren ook allemaal op hun eigen manier met elkaar. Toch is communicatie tussen dieren niet zo complex, uniek en divers als de menselijke taal. Ongeacht de hoeveelheid talen en hun onderlinge verschillen, lijken talen ook bepaalde aspecten te delen. Er zijn klankpatronen die vaak terugkeren, zelfs in geïsoleerde talen. Wetenschappers hebben onlangs het antwoord gevonden op de fundamentele vraag waarom talen, woorden en klankpatronen allemaal een duidelijke menselijk geluid hebben. Waarom zijn we in staat onderscheid te maken tussen wat een woord en wat onzin is? Volgens onderzoekers van Northeastern University in Boston, VS, zijn klankpatronen van menselijke talen, zoals lettergrepen of bepaalde lettercombinaties, het product van aangeboren biologisch instinct.

Een team van wetenschappers heeft onderzoek gedaan naar of de mens in staat is om woorden en non-woorden uit vreemde talen te onderscheiden omdat de mens gewend is om talen te spreken en al heeft geleerd hoe iets moet klinken, of omdat deze vaardigheid onderdeel is van fundamenteel menselijk instinct. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat baby's al in de baarmoeder beginnen met het leren van taal, maar de vraag bleef met hoeveel taalkennis wij worden geboren. Kunnen zuigelingen bepaalde klankpatronen als meer woord-achtig onderscheiden van andere?

Neem bijvoorbeeld bepaalde klankcombinaties die voorkomen aan het begin van woorden. Veel talen kennen woorden die beginnen met 'bl', bijvoorbeeld bloot, maar er zijn ook een paar talen met woorden die beginnen met 'lb'. Russisch is zo'n taal. Zo is 'lbu' het Russische woord voor voorhoofd. Echter zelfs in deze taal zijn dergelijke woorden uiterst zeldzaam en worden ze overtroffen door woorden die met 'bl' beginnen. Volgens een eerder onderzoek geven volwassenen de voorkeur aan woorden die met 'bl' beginnen, zelfs als hun moedertaal geen woorden beginnend met deze lettercombinatie bevat. Maar hoe komt dit? Is dit een gevolg van een universeel taalkundig principe of door levenslange ervaring van volwassenen in het luisteren en produceren van hun moedertaal?

Deze vragen motiveerden het onderzoeksteam om goed te kijken naar hoe jonge baby's verschillende woordsoorten waarnemen. Door gebruik te maken van infraroodspectroscopie, een techniek die vertelt hoe de zuurstofvoorziening van de hersencortex verandert, werd er gekeken naar de hersenreacties van een groep pasgeborenen terwijl zij luisterden naar 'goede' en 'slechte' klankcombinaties, zoals 'bl' en 'lb'. Daarbij zagen de onderzoekers dat de baby's anders reageerden op goede en slechte klankcombinaties, vergelijkbaar met wat volwassenen doen. Pasgeboren baby's hebben nog geen woorden geleerd en kunnen nog niet brabbelen, maar toch delen ze met ons een gevoel van hoe een woord moet klinken. Deze bevinding toont aan dat we worden geboren met de elementaire, fundamentele kennis over klankpatronen in menselijke taal.

Volgens de onderzoekers is het moeilijk voor te stellen hoe verschillende talen zouden klinken als mensen deze vorm van kennis niet zouden delen. Wij zijn bevoorrecht dat we die kennis wel hebben en dat onze kinderen daardoor op de wereld komen met de zekerheid dat zij gemakkelijk geluidspatronen van woorden zullen herkennen, ongeacht met welke taal zij opgroeien.

Lees ook: