tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

5 miljoen voor onderzoek naar meertaligheid

  • Geplaatst door TVCN |
  • 28-03-2014

Lisa Cheng, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, heeft het voor elkaar gekregen een EU-subsidie te ontvangen voor een groot onderzoeksproject naar meertaligheid. En dat terwijl de directeur-generaal van Research and Innovation van de Europese Commissie tijdens een lezing in 2011 in Leiden nog meldde dat zoiets nooit zou gebeuren.

Volgens de DG gaan EU-subsidies aan de neus van geesteswetenschappers voorbij omdat zij geen grootschalige samenwerkingsverbanden kunnen aangaan, noch een algemene onderzoeksvraag formuleren in reactie op een maatschappelijke kwestie. 'Dat zullen we nog wel eens zien', dacht taalwetenschapper Lisa Cheng. Ze startte een consortium waarin theoretisch georiënteerde taalkundigen samenwerken met experimentele vakgenoten in verschillende landen. Een voorstel voor een groot onderzoek naar meertaligheid werd bij de EU ingediend en eind vorig jaar gehonoreerd met 5 miljoen euro.

De hoogleraar en haar Europese partners willen meertaligheid anders dan anders aanpakken. Zo willen zij bijvoorbeeld regionale talen niet als probleem zien: 'Misschien is het wel goed voor je hersenen om ook Fries te spreken.'

Cheng wil onderzoeken of meertaligheid goed is en misschien cognitieve voordelen heeft. Want misschien is het wel goed voor je hersenen om naast Nederlands ook Fries te spreken. Hetzelfde geldt voor de immigrantentalen. Mogelijk is het goed voor het Nederlands van de tweedegeneratie immigranten, als ze de taal van hun ouders ook optimaal ontwikkelen. Cheng: "En waarom moet die tweede taal in Nederland eigenlijk Engels zijn? Misschien is het wel goed voor een Nederlands kind als het Duits als eerste vreemde taal leert."

Om dergelijke vragen te beantwoorden maken de onderzoekers gebruik van onder meer EEG- en fMRI-technieken. Ze onderzoeken of meertaligen cognitieve taken sneller uitvoeren. Of wat het verband is tussen meertaligheid en dyslexie. De Universiteit Leiden is als coördinator verantwoordelijk voor de samenwerking in dit grootschalig project van zeventien partners in acht landen (Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië en Slovenië). Voor een deel van de vragen wordt in alle acht landen hetzelfde onderzoek gedaan, met steeds andere talen en taalsituaties als variabelen.

Cheng heeft ontzettend veel tijd gestoken in de aanvraag. Zo heeft zij onder meer de onderhandelingen over aanvullende eisen gedaan. Eén van de eisen was dat ze er een partner uit een extra Oost-Europees land bij zocht.

Het project gaat eind april van start in Leiden met een bijeenkomst van meer dan vijftig taalwetenschappers uit de acht deelnemende landen. Over vijf jaar worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.