tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

VieCuri steunt bevolkingsonderzoek darmkanker

  • Geplaatst door TVCN |
  • 13-03-2014

Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. Jaarlijks krijgen bijna 15.000 mensen in Nederland deze vervelende ziekte. Gelukkig is het ook één van de best behandelbare vormen van kanker, mits het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Om darmkanker zo vroeg mogelijk te kunnen opsporen, voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf eind januari gefaseerd een landelijk bevolkingsonderzoek in. VieCuri in Venlo is één van de eerste ziekenhuizen die door de screeningsorganisaties gecontracteerd is om het vervolgonderzoek door middel van een coloscopie (inwendig kijkonderzoek) te doen.

Darmkanker voorkomen
Darmkanker komt zowel bij mannen als vrouwen veel voor en is naast borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen, één van de meest voorkomende kankersoorten. Met darmkanker wordt kanker van de dikke darm of endeldarm bedoeld. De ziekte begint met darmpoliepen: goedaardige gezwellen van het darmslijmvlies die geen klachten geven. Maar helaas wordt uiteindelijk een deel van deze darmpoliepen wel kwaadaardig. Door het tijdig verwijderen van darmpoliepen kan darmkanker worden voorkomen. De Gezondheidsraad heeft berekend dat het bevolkingsonderzoek op termijn per jaar 2400 sterfgevallen kan helpen voorkomen.

Rob Adang, Maag-Darm-Leverarts in VieCuri: "We stellen gemiddeld 200 keer per jaar in VieCuri de diagnose darmkanker. Dikke darmkanker is, indien in een vroeg stadium ontdekt, doorgaans goed behandelbaar. Door het tijdig verwijderen van darmpoliepen kan darmkanker zelfs worden voorkomen. Het landelijk bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd om darmkanker te voorkomen of eerder op te sporen. Telkens wanneer ik darmkanker constateer denk ik: 'Had ik deze coloscopie maar in een eerder stadium kunnen doen'. Het is dan ook mijn ambitie om het bevolkingsonderzoek in de regio Noord-Limburg zo goed mogelijk gestalte te geven."

Bevolkingsonderzoek
Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mensen van 55 tot en met 75 jaar. In totaal zijn dat ca. 4,4 miljoen mensen in Nederland. Elke twee jaar worden zij uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek. Hiervoor ontvangen zij thuis een ontlastingstest. Bij een afwijkende uitslag, wanneer er bloedsporen in de ontlasting zijn gevonden, wordt doorverwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek van de dikke darm. Met behulp van de coloscopie kunnen afwijkingen aan de dikke darm worden opgespoord. Tevens kunnen er tijdens het onderzoek direct ook kleine ingrepen worden gedaan, zoals het nemen van biopsie of het verwijderen van poliepen.

RIVM
VieCuri in Venlo is één van de ziekenhuizen die door de screeningsorganisaties gecontracteerd is om het vervolgonderzoek door middel van een coloscopie te doen voor mensen uit de regio Noord-Limburg. Het RIVM en de screeningsorganisaties stellen hoge eisen aan de deelnemende ziekenhuizen en aan de endoscopisten die de onderzoeken verrichten. VieCuri voldoet aan alle toelatingseisen en is gecontracteerd als coloscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Hieraan voorafgaand heeft het ziekenhuis een grondige kwaliteitskeuring doorstaan.

Inmiddels heeft de eerste groep mensen via het RIVM in de derde week van januari een paarse envelop met de ontlastingstest in de brievenbus ontvangen. In de loop van 2014 krijgen alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949, 1951 een uitnodiging.

Anderstalige patiënten
Net als elk ander ziekenhuis, heeft ook VieCuri te maken met anderstalige patiënten die de Nederlandse taal nauwelijks of helemaal niet machtig zijn. En ook deze mensen in de leeftijdscategorie van 55 tot en met 75 jaar worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek. Wanneer zij een coloscopie moeten ondergaan, is het ook voor hen van het grootste belang dat de darmen schoon zijn. Hier is een goede voorbereiding voor nodig. Daarom heeft VieCuri met name de folder waarin de voorbereiding op het onderzoek beschreven is door ons laten vertalen in het Arabisch, Turks, Pools en Engels. Verder maken zij gebruik van onze dienst 'tolk per telefoon' wanneer verdere ondersteuning bij een taalbarrière nodig is.