tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Dyslexie is een zinloos label

  • Geplaatst door TVCN |
  • 27-02-2014

De titel klinkt nogal banaal nietwaar? Toch vindt een professor in Groot-Brittannië dat dyslexie een nutteloze term is die moet worden opgeheven. Volgens Professor Julian Elliot van de Durham Universiteit is de definitie zo breed, dat het onmogelijk is om dyslectici te onderscheiden van mensen die gewoon slecht kunnen lezen.

Volgens Professor Julian Elliot, een educatief psycholoog en voormalig leraar voor kinderen met speciale behoeften, is dyslexie een zinloos label. De professor stelt dat het duidelijk is dat sommige kinderen echt complexe leesproblemen hebben. De definitie van dyslexie is echter zo breed, dat het onmogelijk is een zinvolle scheiding te maken van andere zwakke lezers. En dit onderscheid toch proberen te maken, zou een zinloze verspilling van middelen zijn omdat de technieken om kinderen met dyslexie te helpen, net zo goed werken voor kinderen die gewoon niet goed kunnen lezen. In plaats van kinderen dure en tijdrovende tests te laten ondergaan, moeten scholen zich richten op het vroeg identificeren van degenen die moeite met lezen hebben en alle problemen gelijkwaardig behandelen.

Hoewel kinderen met de diagnose meer hulp met individueel onderwijs en extra proefwerk- en examentijd kunnen krijgen, beweert Professor Elliott dat hun ouders ook profiteren van het 'pseudo-medische' label. De diagnose schijnt vaker te worden gesteld in meer welvarende gebieden en hij stelt dat sommige middenklasse ouders het label gebruiken omdat zij bang zijn dat hun kinderen als traag, dom of lui worden bestempeld.

"De meeste ouders zijn erg blij met het label," aldus de professor in de Daily Mail. "Professionals hebben tegen me gezegd dat ze het met me eens zijn, maar ze maken nog steeds gebruik van de term omdat ze mensen hiermee blij maken."

Hij voert ook aan dat de definitie van dyslexie zo breed is, dat het betekenisloos is. "Er is een lange lijst symptomen, dingen zoals angst bij het hardop lezen. Maar van elk kind dat leert lezen mag worden verwacht dat hij wat angstig is," zegt Professor Elliott. "Laat ouders deze lijst zien en zij zeggen: 'Je hebt gelijk, ik wist niet dat mijn kind dyslectisch was'." Hij vervolgt: "het is als iemand een horoscoop laten zien, ze kijken ernaar en zien er stukjes van zichzelf in."

Professor Elliott voegt nog toe dat terwijl ouders alleen maar het beste voor hun kinderen willen, ze 'jammerlijk worden misleid omtrent de waarde van een dyslexie diagnose'.