tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Welke talen hebben de meeste invloed wereldwijd?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 18-12-2014

Veel van de meest gesproken talen in de wereld, zoals Mandarijn, Hindi en Arabisch, zijn verre van meest invloedrijk. Een nieuw onderzoek, geleid door het Massachusetts Institute of Technology (MIT), laat zien in hoeverre talen wereldwijd op elkaar van invloed kunnen zijn.

Neem een taal als Nederlands. Met ongeveer 27 miljoen sprekers wereldwijd, kan deze taal een onevenredig grote hub zijn vergeleken met een taal als Arabisch met maar liefst 530 miljoen autochtone en tweede taal sprekers. Dit is omdat wij Nederlanders erg meertalig zijn en ook online actief zijn.

Om uit te vinden welke talen het meest invloedrijk zijn in de wereld, hebben MIT-onderzoekers Shahar Ronen, César Hidalgo en hun co-auteurs boekvertalingen, meerdere taalversies van Wikipedia en meertalige Twitter-gebruikers in kaart gebracht om te zien hoe talen onderling interageren. Onderstaande grafieken tonen de connecties die verschillende talen met elkaar hebben door middel van deze online platforms. De auteurs noemen dit ‘Global Language Networks’.

Boekvertalingen

boekvertalingen

Wikipedia

wikipedia

Twitter

twitter

De auteurs noemen dit zelf een elitevoorbeeld, omdat veel mensen geen internettoegang hebben, maar deze grafieken zijn een maat van invloed en niet bevolking.

In de grafieken valt te zien dat sommige talen, voornamelijk Engels, als een hub voor de wereld fungeren. Andere talen daarentegen, zoals Frans, Spaans en Duits, dienen als hubs van andere taalfamilies.

De conclusie is dat hoewel talen als Chinees, Arabisch en Hindi immens populair zijn, de onderzoekers een belangrijke betekenis documenteren waarin deze talen meer perifeer zijn tot het wereldwijde netwerk van taalkundige invloed. De geringe omvang van de vertalingen in het Arabisch bijvoorbeeld, wat is geïdentificeerd als een obstakel voor de verspreiding van kennis van buitenaf in de Arabische wereld, wordt aangegeven door de grafiek met boekvertalingen en past bij de perifere positie van het Arabisch in Twitter en Wikipedia.

De volledige publicatie is hier te lezen.