tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Nederlands mag in Vlaanderen Vlaamser zijn

  • Geplaatst door TVCN |
  • 4-11-2014

Standaard Nederlands is de officiële taal in Vlaanderen. We weten echter allemaal dat het Nederlands in Vlaanderen verschilt van het Nederlands in Nederland. Het Vlaams-Nederlands kent zo zijn eigen woorden en uitdrukkingen. Vlamingen vinden dan ook dat standaard Nederlands best wat Vlaamser mag zijn.

De Belgische krant De Standaard, Radio 1, de KU Leuven en De Taalunie hebben gezamenlijk een enquête gehouden onder 3.250 taalprofessionals. En als het aan hen lag, zouden meer Vlaamse woorden en zinnen tot de Nederlandse standaardtaal moeten behoren.

De professionals kregen slechts één vraag opgelegd: “Vindt u de volgende zin aanvaardbaar in de standaardtaal, bijvoorbeeld in de krant of op het journaal?”. Hierbij ging het niet alleen om hele zinnen of uitdrukkingen, maar ook om losse woorden. In totaal ging het om 50 zinnen, waarvan 40 typisch Vlaams. De zinnen en woorden werden onderverdeeld in twee categorieën: lexicaal en grammaticaal. Lexicaal werd dan weer onderverdeeld in: Belgisch-Nederlands - geen standaardtaal volgens Taaladvies.net, standaardtaal volgens Taaladvies.net, niet in Taaladvies.net of algemeen Nederlands, maar de facto (eerder) Nederlands-Nederlands. Grammaticaal werd als volgt onderverdeeld: Belgisch-Nederlands - geen standaardtaal volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst, Belgisch-Nederlands - standaardtaal volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst en algemeen Nederlands - maar de facto (eerder) Nederlands-Nederlands.

Typisch Vlaamse woorden of uitdrukkingen waren onder andere autostrade (snelweg), solden (uitverkoop), mutualiteit (ziektekostenverzekering), vuilbak (vuilnisbak) en vier maand geleden (vier maanden geleden). Voorbeelden van standaard Nederlands, of Noord-Nederlands zoals de Vlamingen het ook wel noemen, waren ‘ergens een hard hoofd in hebben’, contributie en inwonertal.

Gemiddeld werden de Vlaamse items door 58 procent van de respondenten beschouwd als standaardtaal: de lexicale (60%) iets meer dan de grammaticale (51,6%). Hoewel taalprofessionals toch bij uitstek de groep is die goed op de hoogte is van taalregels, was de uitslag verrassend. Johan De Schryver, docent Nederlands aan de KU Leuven, zegt: “58 procent van de Vlaamse taalprofessionals heeft niets tegen meer Vlaams in de standaardtaal. Zij accepteren zelfs oude kaskrakers van de anti-gallicismestrijd zoals ‘zich verwachten aan’ (75%), wat ‘verwachten’ moet zijn, en ‘beroep doen op’ (62,6%) voor ‘een beroep doen op’.”

De Schryver pleit ervoor om de verwachtingen van wat ‘goed Nederlands’ is, bij te stellen: “Als zelfs beroeps-taalgebruikers op het Noord-Nederlands gebaseerde taalregeltjes negeren, dan is het tijdverlies die (taalregeltjes) nog langer aan te leren in het onderwijs.”

Deelnemers aan de enquête waren leraren en docenten, schrijvers, vertalers, tolken, correctors, eindredacteurs, communicatieprofessionals, journalisten, presentators, acteurs en advocaten.

Bekijk hier de 50 woorden en zinnen.