tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

De Week van de Alfabetisering is weer van start gegaan!

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-09-2013

Afgelopen zondag is de Week van de Alfabetisering weer van start gegaan. ‘Boek je toekomst!’ is dit jaar het thema van de week. Maandag werd de Week van de Alfabetisering officieel geopend door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien sloot, als voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, de bijeenkomst af.

Met het thema 'Boek je toekomst!' wil de Stichting Lezen & Schrijven laten weten dat het kunnen lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief. Er gaat als het ware een wereld open. Een wereld waarin men eigen doelen kan halen en grenzen kan verleggen.

Aandacht voor laaggeletterdheid is ook hard nodig want ons land telt 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar van. Dit is 10 procent van alle Nederlanders in deze leeftijdscategorie. Bijna driekwart van deze groep laaggeletterden is van autochtone afkomst en 260.000 mensen zijn nog relatief jong: 45 jaar en jonger. Al deze mensen hebben zo veel lees- en schrijfproblemen, dat zij niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij. Zo hebben zij bijvoorbeeld problemen met het invullen van formulieren, het lezen van brieven en het vinden van een baan. Ook het maken van goede keuzes op het gebied van financiën en gezondheidszorg is vaak een moeilijke opgave voor hen. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking, een eenduidige profielschets van een laaggeletterde bestaat dan ook niet.

Vaak wordt gedacht dat laaggeletterdheid vooral voorkomt bij mensen die geen onderwijs hebben gevolgd, maar niets is minder waar! Ruim een derde van de laaggeletterden heeft het lager onderwijs afgerond, een kwart heeft een vmbo-diploma en 30 procent een mbo-diploma. En hoewel Nederland op de zevende plaats staat op de ranglijst van beste onderwijssystemen in de ontwikkelde wereld, is het behoorlijk zorgwekkend dat het onderwijs blijkbaar toch te wensen overlaat. Nederland is namelijk één van de weinige landen die een achteruitgang heeft laten zien in de toetsscores voor lezen en rekenen. Een kwart van alle leerlingen verlaat de basisschool zelfs met een leesachterstand van twee jaar! De prognoses voor 2020 zijn volgens Stichting Lezen & Schrijven somber als we niets doen. Het gemiddelde niveau van geletterdheid zal dalen. Onder jongeren met een middelbaar opleidingsniveau is de neerwaartse trend het grootst.

Buiten dat laaggeletterden aanzienlijk minder toekomstperspectieven hebben, heeft laaggeletterdheid ook nog eens invloed op de fysieke en psychische gezondheid. Ziekten en aandoeningen zoals astma, diabetes, kanker en hartinfarcten en psychische problemen komen vaker voor bij laaggeletterden. Zij ervaren in het algemeen hun gezondheid ook als slechter. Bovendien blijken laaggeletterde ouderen een hoger sterfterisico te hebben dan geletterde ouderen.

De Week van de Alfabetisering is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven. Op initiatief van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien is deze stichting, waarvan zij tevens voorzitter is, in 2004 opgericht om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. Dit doen zij onder andere door het onderwerp publiekelijk te bespreken, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt zowel landelijk, bijvoorbeeld samen met het CPNB, SIOB en Stichting Lezen in de Leescoalitie, als regionaal met gemeenten, sociale diensten, welzijnsinstellingen en bedrijven.