tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Belgische initiatieven voor doven en slechthorenden

  • Geplaatst door TVCN |
  • 5-09-2013

In België maken ongeveer 10.000 tot 11.000 doven en slechthorenden gebruik van gebarentaal. Omdat deze groep mensen vaak tegen een communicatiebarrière aanloopt, heeft het Belgische FOD Volksgezondheid een tolkensysteem op afstand gelanceerd. Daarnaast wordt er in het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen gedacht. Zij kunnen in het basisonderwijs voortaan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk.

Gezondheidszorg
In de meeste Belgische ziekenhuizen zijn doorgaans geen mensen beschikbaar die gebarentaal beheersen. Net als bij mensen die verschillende talen spreken, kan dit voor moeilijkheden zorgen wanneer patiënten en zorgverleners elkaar niet goed begrijpen. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid een tolkensysteem op afstand gelanceerd voor dove en slechthorende patiënten. Via video conference kunnen medisch personeel en patiënten contact opnemen met een tolk Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal. Deze tolken werken respectievelijk in het UZ Gent en het CHU Charleroi.

Via een speciale website kunnen patiënten meer informatie over dit project vinden, waaronder een video in gebarentaal met uitleg over het tolkensysteem, een lijst met deelnemende ziekenhuizen en uitleg over hoe men een afspraak kan maken. De dienst is volledig gratis voor de patiënt en is uiteraard vertrouwelijk, zoals elk gesprek tussen arts en patiënt.

Anderstalige patiënten in België kunnen al langer een beroep doen op ondersteuning van een tolk. Sinds 1999 werkt de FOD Volksgezondheid aan een bemiddelingssysteem voor patiënten die zich niet goed in het Nederlands of Frans verstaanbaar kunnen maken, zodat zij toch de juiste medische zorg kunnen krijgen. Sinds 2009 lopen ook proefprojecten voor interculturele bemiddeling via het internet. In België zijn er op dit moment tolken in zeventien talen beschikbaar in bepaalde ziekenhuizen of via video conference. Vorig jaar werd 107.000 keer beroep gedaan op een tolk in de gezondheidszorg.

Basisonderwijs
Ook dove en slechthorende Vlaamse kinderen kunnen bij onze zuiderburen op hulp rekenen. Zij kunnen voortaan in het basisonderwijs ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk meldt het Vlaamse medium De Morgen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet stelt hiervoor een budget van 1,5 miljoen euro ter beschikking.

Dit was al mogelijk in het secundair, hoger en volwassenonderwijs, maar nog niet in het basisonderwijs omdat men ervan uitging dat jonge kinderen gebarentaal nog niet voldoende zouden beheersen om les te volgen via een tolk. De voorwaarde is wel dat de kinderen voldoende kennis hebben van de Vlaamse gebarentaal of van het Nederlands (bij schrijftolken) omdat de tolk ondersteuning moet bieden en niet moet fungeren als leraar gebarentaal.

Door deze nieuwe regel hebben ouders en hun dove of slechthorende kinderen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon onderwijs in plaats van speciaal onderwijs. Hiermee komt Vlaanderen ook tegemoet aan het VN-verdrag van 2006 over de rechten van personen met een handicap.

Het aantal tolkuren gebarentaal zal hierdoor dit schooljaar met 7.400 uur stijgen naar 40.000.