tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vertalingen voor trouwen in het buitenland

  • Geplaatst door TVCN |
  • 25-07-2013

Wanneer u wilt trouwen in het buitenland, dan kan dat niet zomaar. Ten eerste moet u contact opnemen met de ambassade van het desbetreffende land of rechtstreeks met de buitenlandse instantie die het huwelijk gaat voltrekken. Zij zijn op de hoogte van de buitenlandse regels die op het huwelijk van toepassing zijn. Bovendien hebt u officiële documenten nodig om het huwelijk in het buitenland te laten voltrekken. En op het Vlaamse deel van onze zuiderburen na, kunt u er vanuit gaan dat Nederlandstalige documenten niet zullen worden begrepen in het gastland. Uw documenten dienen dus vertaald te worden.

Regels huwelijk buitenland
De buitenlandse regels voor een huwelijk zijn per land verschillend maar bepalen bijvoorbeeld:

  • welke documenten u nodig hebt voor het sluiten van het huwelijk
  • of u in ondertrouw moet gaan of dat u een trouwvergunning nodig hebt
  • of u een trouwboekje ontvangt

U kunt er vanuit gaan dat sowieso geboorteaktes van beide partners vereist zijn en ook een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Daarbij kan het gastland om andere officiële documenten vragen, bijvoorbeeld een verklaring van huwelijksvoornemen. Een verklaring van huwelijksvoornemen wordt afgegeven door de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt trouwen. In sommige landen gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of u niet al getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. De ambtenaar kan u vragen om een verklaring van niet-gehuwd zijn. Deze kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats. Wanneer u alle benodigde documenten in uw bezit hebt, moeten deze middels een beëdigd vertaler worden vertaald naar de taal van het gastland.

Legalisatie huwelijksakte
Nadat u getrouwd bent, moet in de meeste gevallen de huwelijksakte gelegaliseerd worden door de autoriteiten van het land waar u getrouwd bent. Hierna moet de huwelijksakte gelegaliseerd worden door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het desbetreffende land. Als het land waar u trouwt is aangesloten bij het Apostilleverdrag (legalisatieverdrag), dan is het voldoende om alleen een apostillestempel te laten plaatsen. De akte hoeft dan niet door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te worden gelegaliseerd. Legalisatie in het land waar u getrouwd bent, is een voorwaarde om het huwelijk in Nederland te laten registreren.

Huwelijk registreren
Als u in Nederland woont, is het verplicht om het huwelijk te registreren in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het is aan te raden om uw buitenlandse huwelijksakte ook in te schrijven in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Het voordeel hiervan is dat u dan altijd snel en gemakkelijk een uittreksel of afschrift van de akte kunt opvragen.