tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Uw documenten en privacy, hoe gaan wij daarmee om?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 30-05-2013

Wanneer u door ons (juridische) documenten laat vertalen, krijgen wij de beschikking over gevoelige informatie. Uiteraard wilt u de absolute garantie hebben dat uw documenten met de nodige discretie en (digitale) veiligheid worden bewaard en bewerkt. Bij de inrichting van het TVcN Joint Global Platform, de werkomgeving van ons vertaalbureau, zijn daarom veiligheidswaarborgen ingebouwd. Hieronder zullen wij de belangrijkste veiligheidswaarborgen uiteenzetten.

Digitale veiligheid van het TVcN Joint Global Platform
De documenten worden opgeslagen op het TVcN Joint Global Platform binnen een afgebakend, en als zodanig beveiligd, segment per cliënt. Het uploaden van de documenten vindt plaats via een hoogwaardig beveiligde https-verbinding. Alle gegevens, in het bijzonder uw documenten, worden dus versleuteld (https) binnen het platform getransporteerd. Een https-verbinding is een encrypted http-verbinding die bij onderschepping niet uit te lezen valt omdat deze met een encryptie-algoritme is versleuteld. Deze wijze van beveiliging wordt eveneens door banken en andere financiële instellingen gebruikt om de veiligheid van het digitale betalingsverkeer te garanderen.

Uiteraard is het TVcN Joint Global Platform alleen toegankelijk voor gemachtigde personen. Gemachtigde personen hebben de beschikking over een inlognaam die beveiligd is met een wachtwoord. Deze toegang behelst geen algemene toegang tot alle documenten. Per opdracht machtigen wij personeelsleden en externe vertalers om een bepaald document te raadplegen voor (vertaal)werkzaamheden. De projectmanager, die tevens uw vaste aanspreekpunt is, is daarvoor verantwoordelijk. Als uitgangspunt geldt dat alleen de personeelsleden en freelancers die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot het project, deze toegang krijgen.

Integer personeel
De personen die uiteindelijk gemachtigd zijn om uw documenten te raadplegen, zijn zorgvuldig geselecteerd op integriteit. Zij hebben door kennis en/of ervaring een uitstekend besef van de (juridische) betekenis en gevoeligheid van bepaalde documenten. Deze personen zijn daarnaast uitvoerig gescreend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de 'Verklaring Omtrent Gedrag'. Tenslotte zijn ze contractueel ook verplicht om absolute geheimhouding te waarborgen.

De geheimhouding bij niet-personeelsleden wordt eveneens via juridische weg gewaarborgd. Alle freelance vertalers en revisoren die voor TVcN werkzaam zijn, hebben een contractuele geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie waarover zij in het kader van vertaalopdrachten beschikken. Daarnaast geldt op grond van hun beroepseed een algemene plicht om geheimhouding en discretie te waarborgen, op straffe van uitschrijving uit het door het Ministerie van Justitie beheerde register van vertalers.

Door deze factoren samen kunt u er dus verzekerd van zijn dat TVcN, en al haar medewerkers, discreet met uw informatie omgaat! Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 088 - 255 52 78.