tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Consistentie in juridische vertalingen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 23-05-2013

Stel, u hebt een cliënt die een conflict heeft met een anderstalige persoon of een buitenlands bedrijf. Laten we Duits als voorbeeld nemen. U ontvangt van de tegenpartij een brief in het Duits met daarin een claim. U verstuurt een naar het Duits vertaalde reactie en dit leidt tot veel over en weer correspondentie, al dan niet per e-mail of op papier. In juridische correspondentie wordt uiteraard veel terminologie gebruikt. In het Nederlands denkt u er niet meer over na omdat u het gewend bent, maar in een andere taal kan het lastig zijn om uw eigen stijl te behouden ook al beheerst u die taal redelijk tot goed. Hoe zorgt u ervoor dat uw stijl behouden blijft?

Wanneer u moet corresponderen in een andere taal dan uw moedertaal en u wilt dat uw stijl consistent is in terminologie, is het verstandig de vertalingen te laten uitvoeren door een professionele juridisch vertaler. De juridische vertalers van TVcN maken gebruik van het innovatieve, speciaal voor TVcN ontwikkelde Joint Global Platform. Dit systeem bouwt onder andere klant- en vertaalgeheugens op waardoor alle beschikbare juridische terminologie volledig wordt benut en ingezet en consistentie in uw vertalingen is gewaarborgd. De software die ten grondslag ligt aan het platform is cloud based en derhalve zijn alle functionaliteiten van het platform overal en altijd beschikbaar voor zowel de klant als bewerker (projectmanager, vertaler, revisor en taalspecialist).

Kwaliteit door de vertaaltool
De projectmanager koppelt in de intakefase het juiste domein aan de opdracht waardoor de vertaaltool automatisch de relevante bronnen uit het betreffende domein aan de vertaalopdracht koppelt. Eén van deze bronnen zijn de vertaalgeheugens. Het Joint Global Platform beschikt over verschillende soorten geheugens en stelt deze centraal beschikbaar aan alle bewerkers binnen het vertaalproces. De geheugens bestaan uit klantspecifieke en domeinspecifieke geheugens. Klantspecifieke geheugens worden opgebouwd uit eerdere opdrachten van dezelfde klant en waarborgen derhalve een consistente reeks van kwalitatief hoogwaardige vertalingen voor deze klant. Domeinspecifieke geheugens worden opgebouwd binnen één specifiek domein (bijvoorbeeld juridisch of technisch) en waarborgen derhalve een consistente kwaliteit binnen één bepaald domein.

Naast klant- en domeinspecifieke geheugens worden binnen het Joint Global Platform andere bronnen centraal ter beschikking gesteld. Het gaat dan vooral om (juridische) woordenboeken, encyclopedieën, referentiemateriaal en terminologielijsten. In tegenstelling tot vertaalgeheugens worden terminologielijsten niet opgebouwd uit eerdere opdrachten, maar worden zij naar aanleiding van specifieke stijlvoorkeuren van de klant in het vertaalproject gebracht. Hierdoor wordt de consistente toepassing van specifieke stijlvoorkeuren gewaarborgd.

Op uw verzoek kunt u ook desgewenst een actieve rol spelen in het vertaalproces door intensieve samenwerking op het platform. U kunt te allen tijde invloed uitoefenen op uw vertalingen door controles te laten uitvoeren op uw terminologielijsten en uw vertalingen op het Joint Global Platform, waarbij u de frequentie bepaalt. Dit is uiteraard mogelijk in bijna alle talen.

Conclusie
In tegenstelling tot wat in de vertaalwereld het gebruikelijkst is, is het beheer van uw terminologie en vertalingen volledig gericht op uw wensen. Dat is onze manier om de kwaliteit hoog te houden en de kloof tussen klant en vertaler te verkleinen. Doordat TVcN het geheugen- en terminologiebeheer in eigen hand houdt, is bij de projectmanager en de vertalers bekend wat uw wensen zijn op het gebied van (juridische) terminologie en het gebruik van eerdere vertalingen. Het blijft tenslotte een kwestie van smaak en stijl, en daar valt niet over te twisten!