tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Taaleis voor arbeidsmigranten

  • Geplaatst door TVCN |
  • 4-04-2013

In Nederland werken veel tijdelijke arbeidsmigranten in bijvoorbeeld de agrarische sector of in de bouw. Voor arbeidsmigranten in risicovolle beroepen gaat echter per 1 juli 2013 een taaleis in. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met het besluit dat buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met verbazing gereageerd op dit kabinetsbesluit.

Al gaat het maar om enkele dagen werk, toch moeten tijdelijke arbeidsmigranten in risicovolle beroepen, zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist, per 1 juli verplicht de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit is bijvoorbeeld omdat het belangrijk is dat werknemers in een noodsituatie goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren. Het vereiste niveau van de Nederlandse taalvaardigheid hangt hierbij af van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer. Buitenlandse werknemers die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moeten al aan de taaleis voldoen.

De Inspectie SZW gaat controleren of aan de taaleis wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan kan zowel de arbeidsmigrant als de werkgever hiervoor een boete krijgen.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verbaasd over dit besluit. Vooral omdat minister Asscher niet specificeert wat die risicovolle beroepen precies zijn en enkel asbestverwijderaar of kraanmachinist als voorbeelden noemt. De ondernemersorganisaties vinden dat hij zo onduidelijkheid voor ondernemers creƫert. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW klagen ondernemers al langer over onduidelijkheid in de handhaving van de regels van SZW.

Er valt iets voor te zeggen dat het in het kader van veiligheid belangrijk is dat buitenlandse werknemers kunnen communiceren in onze taal of het in ieder geval begrijpen. Maar aan de andere kant is een taalcursus voor iemand die slechts een paar dagen per jaar in ons land werkt waarschijnlijk een drempel om hier aan de slag te gaan, terwijl wij deze mensen duidelijk wel nodig hebben. Dus wat is wijsheid? Hoe denkt u over deze kwestie?