tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Meertaligheid bevordert werkgelegenheid en economie

  • Geplaatst door TVCN |
  • 28-03-2013

Volgens Androulla Vassiliou, Eurocommissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, kan het leren van vreemde talen voor Europeanen een manier zijn om het economische slop te verlaten en werkgelegenheid over de grenzen te vinden, en moeten Europese instellingen en bedrijven beter leren omgaan met een meertalige samenleving.

De commissaris sprak eerder deze maand tijdens een door de British Council gehoste 'Language Rich Europe'-conferentie van beleidsmakers en wetenschappers van het Europees Economisch en Sociaal Comité (een EU-overlegorgaan) over hoe de EU beter gebruik kan maken van en omgaan met de taalkundige verscheidenheid. Uit de meest recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat in 2011 slechts 42 procent van de 15-jarigen competent was in een eerste vreemde taal, ondanks dat de meesten van hen deze taal al vanaf hun zevende jaar leerden. Bovendien verschilden deze aantallen sterk in de EU-landen, met 82 procent in Zweden en slechts 9 procent in Groot-Brittannië.

"Naast het voortbrengen van meer mobiele en taalbewuste burgers, moeten Europese instellingen en bedrijven beter leren om te gaan met een meertalige samenleving," aldus Vassiliou. Ze vervolgt: "Als we meer mobiele studenten en werknemers, én bedrijven die op een Europese en mondiale schaal kunnen werken willen, hebben we betere taalcompetenties nodig. En deze moeten beter worden afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt."

De commissaris voegde toe dat het bevorderen van talen om meer doelen gaat dan enkel om de werkgelegenheid voor professionele linguïsten, vertalers en tolken. "Onze samenleving zal altijd taalspecialisten - professionele linguïsten die vertalen of vertolken - nodig hebben, zoals de mensen die hier (het Europees Parlement, red.) in de cabines onze werkzaamheden vertolken," zei ze. "Maar talen zijn, net zoals politiek, te belangrijk in ons leven om te worden overgelaten aan enkel specialisten."

Verder sprak Vassiliou over de voorname positie van het Engels als de lingua franca van de EU - ooit een 'olifant in een porseleinkast' in Brussel - maar voegde eraan toe dat het leren van deze taal niet ten koste mag gaan van andere talen. "Terwijl het Engels momenteel als een basisvaardigheid wordt gezien, ben ik er zeker nog steeds van overtuigd dat de kennis van andere talen meer en meer het verschil maakt in het verkrijgen van een baan en de vooruitgang in iemands carrière", aldus de commissaris.

Brussel heeft halverwege 2012 onder de naam 'moedertaal plus twee', ondersteund door Androulla Vassiliou, een meertaligheidstrategie aangenomen die erop gericht is dat elke EU-burger praktische vaardigheden verwerft in ten minste twee andere talen naast hun moedertaal.

Volgens Kristina Cunningham, het hoofd van Vassiliou's meertaligheidsafdeling, heeft de economische crisis beleidsmakers er bovendien van overtuigd hun strategieën te herzien, waarbij taalacquisitie een Europees criterium vormt.