tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Meertalige kinderen hebben een beter werkgeheugen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 1-03-2013

Volgens een universitair onderzoek ontwikkelen meertalige kinderen een beter werkgeheugen dan eentalige kinderen. Het werkgeheugen heeft betrekking op het verwerken en updaten van informatie binnen een korte periode en speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van een breed scala aan vaardigheden, zoals hoofdrekenen of begrijpend lezen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Granada in Spanje en de York Universiteit in Toronto, Canada.

De studie had als doel te onderzoeken hoe meertaligheid de ontwikkeling van het werkgeheugen beïnvloedt en wat de associatie is tussen het werkgeheugen en de cognitieve superioriteit van tweetalige mensen, zoals gebleken uit eerdere onderzoeken.

Het werkgeheugen omvat de structuren en processen voor het bewaren en verwerken van gegevens binnen korte tijdsperioden. Het is een van de componenten van de zogenaamde 'uitvoerende functies': een reeks mechanismen die betrokken zijn bij het regelen en zelfregulering van menselijk gedrag. Hoewel het werkgeheugen in de eerste jaren van een mensenleven wordt ontwikkeld, kan het worden getraind en verbeterd met ervaring.

Volgens de hoofdonderzoeker van dit onderzoek, Julia Morales Castillo (afdeling Experimentele Psychologie van de Universiteit van Granada), draagt dit onderzoek ​​bij aan een beter begrip van de cognitieve ontwikkeling van meertalige en eentalige kinderen. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat meertalige kinderen beter zijn in planning en cognitieve controle (negeren van irrelevante informatie of juist reageren op relevante informatie), maar tot op heden was er geen bewijs wat betreft de invloed van twee- of meertaligheid op het werkgeheugen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder kinderen tussen 5 en 7 jaar (een kritische periode in de ontwikkeling van het werkgeheugen). Hieruit bleek dat tweetalige kinderen beter presteerden bij het uitvoeren van taken die betrekking hadden op het werkgeheugen dan eentalige kinderen. En hoe complexer de taken, hoe beter hun prestaties. Volgens Morales Castillo suggereren de resultaten van dit onderzoek dat tweetaligheid niet alleen het werkgeheugen in een geïsoleerde manier verbetert, maar dat het ook van invloed is op de globale ontwikkeling van executieve functies, vooral wanneer ze op elkaar moeten inwerken.

Volgens de onderzoeker dragen de resultaten van dit onderzoek bij aan het groeiende aantal studies over de rol van ervaring in cognitieve ontwikkeling. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die uitvoerende activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld muziekles, betere cognitieve capaciteiten hebben. Het is echter niet duidelijk in welke mate kinderen deze activiteiten uitvoeren als gevolg van andere factoren, zoals talent of persoonlijke interesse. De kinderen die bij dit onderzoek zijn betrokken zijn echter tweetalig vanwege hun multiculturele afkomst en niet vanwege een interesse in talen. Meer over dit onderzoek kunt u lezen in het februarinummer van de Journal of Experimental Child Psychology.

Dit onderzoek geeft maar weer eens aan hoe belangrijk taal is in ons leven, en vooral hoe belangrijk de beheersing van twee of meerdere talen is. Niet alleen voor een beter werkgeheugen; beheersing van meerdere talen heeft nog veel meer voordelen! Lees deze blogs maar eens: