tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vandaag is het de Internationale Dag van de Moedertaal

  • Geplaatst door TVCN |
  • 21-02-2013

Het is 21 februari en dat betekent dat het weer de Internationale Dag van de Moedertaal is! UNESCO heeft deze dag ingesteld in 2000 en sindsdien wordt het jaarlijks gevierd, steeds met een ander thema. De Internationale Dag van de Moedertaal staat in het teken van de linguïstische en culturele diversiteit en meertaligheid. Voor UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse bevolkingsgroepen. Dit moet leiden tot meer begrip.

Het belang van schriftelijk materiaal in moedertalen
Dit jaar staat de Internationale Dag van de Moedertaal in het teken van boeken voor moedertaalonderwijs. Moedertaalonderwijs in brede zin verwijst naar het gebruik van de moedertaal in de thuisomgeving en op scholen. Taalverwerving en moedertaalgeletterdheid moeten idealiter worden ondersteund door schriftelijke bronnen, zoals boeken, primers (beginnersboeken) en leerboeken ter ondersteuning van spraakactiviteiten.

Een groot aantal talen kennen geen schriftelijke vorm, maar er wordt nu vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van schrijfwijze en spelling. Lokale en internationale linguïsten, pedagogen en leraren werken samen met bijvoorbeeld inheemse volkeren in Latijns-Amerika of stammen in Azië om spelling voor hun talen te ontwikkelen. Het gebruik van computers om boeken te produceren en de lage kosten van digitaal printen zijn veelbelovend voor de productie van schriftelijke materialen en maken dit breed toegankelijk.

De Internationale Dag van de Moedertaal wordt gevierd op het UNESCO hoofdkantoor in Parijs. Taaldeskundigen zullen de bijdrage highlighten van moedertalen ter bevordering van taalkundige en culturele diversiteit en de ontwikkeling van intercultureel onderwijs door middel van, bijvoorbeeld, digitale archieven van wereldtalen.

Het ontstaan
Aanleiding om de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari te vieren zijn de rellen in Pakistan in 1952, toen meerdere studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Pakistan bestond destijds uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en het huidige Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de officiële taal van Pakistan was.

Hoewel dit een voorbeeld van 61 jaar geleden is, wordt vandaag de dag nog steeds over de hele wereld gestreden om taal (denk alleen al aan de taalstrijd bij onze zuiderburen) en dat zou niet nodig moeten zijn. Ieder mens, ieder volk heeft recht op een eigen moedertaal.

Sta vandaag dus allen even stil bij uw moedertaal en toon ook respect voor de moedertaal van een ander!

Kijk voor meer informatie op de website van UNESCO.