tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Taalnieuws jaaroverzicht 2013

  • Geplaatst door TVCN |
  • 31-12-2013

Nog maar een halve dag, en dan is 2013 alweer voorbij. Er gebeurt veel in een jaar tijd, zo ook op taalgebied. Het afgelopen jaar troffen wij weer veel interessante nieuwsberichten waar ook wij aandacht aan hebben besteed op onze blogpagina. Deze taalnieuwtjes hebben wij in de laatste blog van dit jaar gebundeld tot een taalnieuws jaaroverzicht 2013.

 

Sociale baby's leren sneller taal
Psychologen van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben het verband tussen taalontwikkeling van jonge kinderen en joint attention skills, de vaardigheden om gezamenlijk de aandacht op iets te richten, onderzocht en zijn tot een interessante conclusie gekomen. Kinderen die al vroeg de aandacht van een ander kunnen sturen naar een voorwerp of gebeurtenis, ontwikkelen tussen de leeftijd van 10 en 18 maanden een grotere woordenschat.

Talen leren: hoe jonger hoe beter!
Als u, als volwassene, hebt geprobeerd een nieuwe taal te leren, dan weet u waarschijnlijk wel dat het helemaal niet zo gemakkelijk is (tenzij u uiteraard een goed ontwikkelde 'talenknobbel' bezit). Vaak zijn er in de praktijk uren van oefenen, luisteren en spreken nodig voor u een goed gesprek kunt voeren in een andere taal. Echter, hoe jonger hoe makkelijker een taal leren is. Voor kinderen is het leren van een andere taal, of zelfs meerdere talen, veel eenvoudiger. 

Elke twee weken sterft er een taal uit
Er zijn ongeveer 7000 talen in de wereld, maar wetenschappers schatten dat tegen het einde van deze eeuw de helft hiervan verdwenen zal zijn. Volgens twee linguïsten, Gregory Anderson en David Harrison, sterft er elke twee weken een gesproken taal uit. Deze twee mannen reisden de hele wereld over om talen te documenteren voordat zij voorgoed verdwijnen. Hun bevindingen werden vastgelegd in de documentaire 'The Linguists'. 

Kennis van taal en cultuur vergroot economische kansen op de Duitse markt
Volgens minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bestaan er voor Nederlanders op economisch gebied grote kansen op de Duitse markt. Eind vorig jaar pleitte de minister tijdens een kennismakingsbezoek aan Berlijn dat Nederlandse bedrijven hun kennis van de Duitse taal en de Duitse markt moeten vergroten om die kansen te benutten.

Nederlandse taal essentieel voor internationaal opererende bedrijven
De Duitse president Joachim Gauck kwam vorige week, in een rede over Europa, met het bijzondere voorstel om binnen alle lidstaten van de Europese Unie Engels als voertaal te gebruiken. Volgens de president moet iedereen binnen de EU met elkaar kunnen communiceren en daarom zouden alle Europeanen Engels moeten leren. Nou is het Engels al één van de belangrijkste werktalen binnen de EU en in het bedrijfsleven, maar uit een recent onderzoek blijkt dat niet alleen Engels belangrijk is, maar zeker ook de taal van het land van vestiging, in ons geval het Nederlands. Ook bij internationale werkgevers. 

Meertalige kinderen hebben een beter werkgeheugen
Volgens een universitair onderzoek ontwikkelen meertalige kinderen een beter werkgeheugen dan eentalige kinderen. Het werkgeheugen heeft betrekking op het verwerken en updaten van informatie binnen een korte periode en speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van een breed scala aan vaardigheden, zoals hoofdrekenen of begrijpend lezen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Granada in Spanje en de York Universiteit in Toronto, Canada. 

Radboud Universiteit lanceert website in gebarentaal
Een website over gebarentaal in gebarentaal voor doven en slechthorenden was er nog niet in Nederland, maar daar is nu verandering in gekomen. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft vorige week een website gelanceerd waar inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar gebarentaal met behulp van filmpjes gepresenteerd worden in gebarentaal. 

Britten vertrouwen op Engels in het buitenland
Een Brits tolkenbureau heeft recent onderzoek gedaan naar hoe Britse reizigers omgaan met taalbarrières in het buitenland en de resultaten zijn interessant. Britten tonen nogal ongepast gedrag in het buitenland wanneer zij proberen te communiceren. Maar zijn zij echt zo slecht gemanierd of voelen zij zich beschaamd en in verlegenheid gebracht door hun gebrek aan talenkennis?

Taal is van invloed op onze financiën en gezondheid
Kan de taal die wij spreken invloed hebben op onze financiële besluitvorming en gezondheid? Het is nogal een controversiële theorie, maar het schijnt mogelijk te zijn als we de resultaten van een onderzoek mogen geloven. 

Het woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands
Wat Algemeen Beschaaf Nederlands (ABN) is weten we wel, maar hoe goed zijn wij eigenlijk op de hoogte van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands? Woordenboekmakers Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar hebben zich verdiept in de niet-zo-beschaafde kant van onze taal en duizenden woorden die je niet in ieder gezelschap kunt gebruiken of die stiekem de nieuwsgierigheid prikkelen, gebundeld tot het woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands. 

Meertaligheid bevordert werkgelegenheid en economie
Volgens Androulla Vassiliou, Eurocommissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, kan het leren van vreemde talen voor Europeanen een manier zijn om het economische slop te verlaten en werkgelegenheid over de grenzen te vinden, en moeten Europese instellingen en bedrijven beter leren omgaan met een meertalige samenleving. 

Taaleis voor arbeidsmigranten
In Nederland werken veel tijdelijke arbeidsmigranten in bijvoorbeeld de agrarische sector of in de bouw. Voor arbeidsmigranten in risicovolle beroepen gaat echter per 1 juli 2013 een taaleis in. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met het besluit dat buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met verbazing gereageerd op dit kabinetsbesluit. 

Stamt onze gesproken taal af van primaten?
Hoe is menselijke spraak eigenlijk ontstaan? Volgens een nieuw onderzoek kan dit wel eens voortkomen uit het opvallende geluid van een primaat, namelijk de gelada. Wetenschappers hebben ontdekt dat de gelada, een apensoort die nauw verwant is aan de baviaan, een 'borrelend' geluid maakt dat eigenschappen deelt met de taal van de mens.

Google zet zich in voor uitstervende talen
Google heeft onlangs het 'Endangered Languages Project' gelanceerd. Hiermee gaat Google samen met wetenschappers en onderzoekers bedreigde talen inventariseren. Meer dan drieduizend talen dreigen er op dit moment volgens Google te verdwijnen en daar wil het bedrijf iets aan doen. Mensen die kennis hebben van deze bedreigde talen kunnen nu met hun informatie terecht op een speciale website. 

Kabinet bevordert Friese taal op Friese scholen
De provincie Friesland mag onder voorwaarden de kerndoelen voor de Friese taal vast gaan stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van demissionair-minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Meer en meer talen worden met uitsterven bedreigd
Talen sterven tegenwoordig sneller uit dan ooit tevoren. Unesco schat dat in het jaar 2100 de helft van de ongeveer 6700 talen ter wereld verdwenen zijn. En volgens de 'Living Institute for Endangered Languages' gaat elke twee weken een taal verloren nadat de laatste spreker overlijdt. En met het verdwijnen van talen, gaan helaas ook culturen en kennis verloren. Volgens een artikel van Business Insider zijn er een aantal talen die in de zeer nabije toekomst worden bedreigd. 

Belgische initiatieven voor doven en slechthorenden
In België maken ongeveer 10.000 tot 11.000 doven en slechthorenden gebruik van gebarentaal. Omdat deze groep mensen vaak tegen een communicatiebarrière aanloopt, heeft het Belgische FOD Volksgezondheid een tolkensysteem op afstand gelanceerd. Daarnaast wordt er in het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen gedacht. Zij kunnen in het basisonderwijs voortaan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk. 

Catalaans onder vuur op de Balearen
Op de Spaanse eilandengroep de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca) dreigt het Catalaans te verdwijnen. Voor ambtenaren is het door een nieuwe wet namelijk niet langer noodzakelijk om het Catalaans vloeiend te beheersen, en bovendien dreigt het Catalaans door een andere wet het onderspit te delven op scholen. Inspanningen van de regionale overheid om het gebruik van de Catalaanse taal op de Balearen te verminderen, hebben geleid tot een juridische strijd, massale protesten en zelfs beschuldigingen van 'culturele genocide' door tegenstanders. 

VN roept studenten op een essay te schrijven over meertaligheid
Onder de naam 'Many languages, one world' lanceert de Verenigde Naties een essaywedstrijd ter bevordering van internationaal onderwijs en meertaligheid. Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen zich hiervoor opgeven en worden gevraagd een essay te schrijven over de rol van meertaligheid in een geglobaliseerde wereld. Dit moet echter wel in één van de zes officiële VN-talen: Engels, Frans, Spaans, Chinees, Russisch en Arabisch.

Snel kunnen wisselen tussen talen maakt nog slimmer!
Wij hebben er al vaker over geschreven: meertaligheid en de voordelen daarvan. Zo is het bekend dat de beheersing van meerdere talen zorgt voor een beter werkgeheugen én dat meertaligheid zelfs dementie vertraagt. Een nieuw onderzoek heeft echter uitgewezen dat de mate waarin gewisseld wordt tussen talen, van invloed is op de cognitieve vaardigheden. 

Taal is van invloed op latere rekenvaardigheden
Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het leren van taal in bepaalde mate ook van invloed is op latere rekenkundige vaardigheden. Wanneer iemand een kind leert praten en daarbij regelmatig cijfers gebruikt, zou het kind volgens het onderzoek een betere voorsprong in rekenen krijgen dan wanneer hij gewoon 1-2-3 enzovoorts moet onthouden.

Hoe staat het met de Engelse taalvaardigheid wereldwijd?
De wereld wordt figuurlijk steeds kleiner. Economieën zijn steeds meer geglobaliseerd, banen meer gedelokaliseerd en informatie meer gedecentraliseerd. Een gedeelde taal is dan ook een noodzakelijke tool wanneer communicatie niet langer gebonden is aan geografie. Op dit moment is het Engels (nog) die tool, volgens Education First zelfs meer dan ooit. Maar hoe staat het tegenwoordig eigenlijk met de Engelse taalvaardigheid wereldwijd? 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een tekort aan vreemde talen
Een tekort aan vreemde talen, dat klinkt nogal vreemd nietwaar? Toch is dit het geval in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een nieuw rapport van de British Council heeft het land een alarmerend tekort aan mensen die in staat zijn de tien talen te spreken die van groot belang zijn voor de toekomstige welvaart en wereldwijde reputatie van het land. 

Nieuwe uitvinding vertaalt gebarentaal naar gesproken tekst
Voor dove of slechthorende mensen is het vaak behoorlijk lastig om te communiceren met horende mensen die geen gebarentaal beheersen. Pen en papier is niet altijd voorhanden, net zo min als een gebarentolk. Een nieuwe uitvinding moet communicatie tussen niet-horende en horende mensen voortaan mogelijk maken.

Activisten pleiten voor Russisch als officiële EU-taal
Hoewel Rusland niet tot de Europese Unie behoort, zijn activisten van de Europese Russische Alliantie ervan overtuigd dat de Russische taal een wettelijk recht heeft om erkend te worden als officiële EU-taal. Dit omdat er veel Russisch sprekende mensen wonen in verschillende EU-landen. Zij willen daarom in de EU-landen een campagne lanceren om zo voldoende handtekeningen te verzamelen ter bevordering van de taal in de EU. Voor de Europese Unie zijn een miljoen handtekeningen nodig om de kwestie te bespreken. 

Hoe meer talen kinderen spreken, hoe beter hun taalvaardigheid
In de media horen we regelmatig dat kinderen uit minderheidsgroepen op school niet altijd goed meekomen in taal omdat zij thuis een andere taal spreken. Maar een nieuw Brits onderzoek heeft juist het tegengestelde bewezen. Kinderen in Groot Brittannië met een andere moedertaal zouden juist ook goed in Engels zijn.

Tot 2014!

NB: klik op de titel van een berichtje om de gehele blog te lezen.