tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Het liefste ziekenhuis van Nederland

  • Geplaatst door TVCN |
  • 14-11-2013

Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg streeft ernaar het ‘liefste’ ziekenhuis van Nederland te worden door menslievendheid in de zorg centraal te zetten. Bijna vijf jaar geleden is het ziekenhuis het programma ‘Menslievende zorg’ gestart in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Het project loopt in juni 2014 ten einde.

In de Nederlandse gezondheidszorg is de nadruk te veel komen te liggen op techniek en efficiëntie. Patiënten en hun familieleden missen daardoor de aandacht die zij als mens nodig hebben. Het St. Elisabeth heeft dat probleem als eerste in Nederland aangepakt met het streven een 'lief ziekenhuis' te zijn. Dat wil zeggen dat ze menslievende zorg wil geven aan patiënten en hun familie die voor hulp en steun op het ziekenhuis (moeten) vertrouwen. Zorg is meer dan een technisch goed uitgevoerde handeling.

Menslievende zorg
Menslievende zorg betekent dat dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners echt contact met de patiënt maken. Dat ze willen weten hoe het nu met de patiënt is en wat de ziekte voor hem of haar betekent. Ze zijn niet alleen bezig met de klacht, het onderzoek, de diagnose en de behandeling, maar willen ook weten hoe het echt gaat met de patiënt. Bijvoorbeeld een behandelend arts die de patiënt vraagt of hij of zij het nog wel redt, een fysiotherapeut die zich inleeft in hoe het is om geen kracht in de handen te hebben of een verpleegkundige die medicijnen geeft en meteen vraagt hoe het nu echt met de patiënt gaat. Niet als patiënt, maar als mens!

Kwaliteitskenmerken
In een lief ziekenhuis heeft zorg vier kwaliteitskenmerken: verzorgd, zorgvuldig, zorgzaam en bezorgd.

Verzorgd: Niets ontbreekt en alles wat nodig is, wordt op een wijze, gedegen en doorzichtige manier gedaan. Dit element richt zich op de kwaal en maakt zorg veilig, doelmatig en doeltreffend. Het St. Elisabeth biedt verantwoorde zorg en voorkomt daarmee medische missers.

Zorgvuldig: De zorg richt zich op de mens. Het wordt uitgevoerd met aandacht, toewijding en passend bij de patiënt. Zorgvuldige zorg sluit aan bij wie de patiënt is, verdiept zich in wat deze doormaakt en stemt vanuit de relatie met de patiënt af wat gedaan of gelaten wordt. Het St. Elisabeth biedt daardoor zorg die past bij de patiënt en voorkomt dat zorg doorschiet.

Zorgzaam: Pakt de zorg zo uit als ze bedoeld is? Ervaart de patiënt daadwerkelijk baat? Hier geldt minder de kwaal of de mens, maar vooral de uiteindelijke effecten van de zorg. Het St. Elisabeth laat de patiënt niet alleen en voorkomt daarmee dat zorgverleners vooral met zichzelf of hun eigen logica bezig zouden zijn. 

Bezorgd: Begaan zijn met de ander. Hier gaat het om de houding waarmee goede zorg wordt verleend: hartelijk, respectvol en toegenegen. Door zorg met mededogen te geven, vermijdt het St. Elisabeth dat de verleende zorg als koud en kwetsend wordt ervaren.

Universiteit van Tilburg
Samen met de Universiteit van Tilburg werd gekozen voor een aanpak met zogenaamde learning communities: een groep dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners die gericht aan een bepaald thema of probleem werkt. De universiteit leerde het ziekenhuis te werken met deze learning communities. Daarnaast volgt de UvT de invoering van 'Menslievende zorg' met wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de bevindingen in het St. Elisabeth Ziekenhuis ontwikkelt de UvT een model dat ook gebruikt kan worden in andere Nederlandse ziekenhuizen.

Meer dan zorg
Behalve in de patiëntenzorg, is een lief ziekenhuis ook lief in zijn ruimtes, aan zijn balies, in zijn financiën, in zijn bestuur, met zijn eten, aan de telefoon, in zijn taal en met zijn faciliteiten. Wat goed is, blijft; wat beter kan, wordt opgepakt. En uiteraard zorgt een lief ziekenhuis door de inzet van tolken en vertalingen ook dat anderstalige patiënten die het Nederlands niet of niet voldoende beheersen op alle mogelijke manieren worden geholpen. Het St. Elisabeth vraagt meerdere tolkdiensten per dag aan, zowel telefonische tolkdiensten als tolken op locatie, en daarnaast zorgen zij er voor dat schriftelijke materialen worden vertaald zodat de patiënt ook echt begrijpt wat hij leest!

Meer informatie over het programma 'Menslievende zorg' kunt u in deze brochure lezen.