tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Snel kunnen wisselen tussen talen maakt nog slimmer

  • Geplaatst door TVCN |
  • 17-10-2013

Wij hebben er al vaker over geschreven: meertaligheid en de voordelen daarvan. Zo is het bekend dat de beheersing van meerdere talen zorgt voor een beter werkgeheugen én dat meertaligheid zelfs dementie vertraagt. Een nieuw onderzoek heeft echter uitgewezen dat de mate waarin gewisseld wordt tussen talen, van invloed is op de cognitieve vaardigheden.

Laten we beginnen met de term cognitieve vaardigheden. In het kort komt het neer op de mate waarin iemand in staat is om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Cognitieve vaardigheden zijn verwant aan wat wij 'intelligentie' noemen. Ze worden ontwikkeld wanneer we kind zijn en de mate van ontwikkeling is bovendien grotendeels genetisch bepaald. Cognitieve vaardigheden gaan echter weer achteruit bij het ouder worden. Toch zijn er factoren die onze cognitieve ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals taal.

Zoals gezegd heeft meertaligheid meerdere voordelen. En een recent onderzoek op het gebied van meertaligheid heeft nu ook uitgewezen dat meertalige mensen die vloeiend tussen meerdere talen kunnen switchen, beter scoren op het gebied van cognitieve vaardigheden dan meertalige mensen die daar moeite mee hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Esli Struys van de vakgroep Taal- en Letterkunde van de Vrije Universiteit Brussel.

DMorgen.be meldt dat tussen 2010 en 2013 drie MRI-experimenten op dit gebied werden uitgevoerd. Tijdens één van deze experimenten werden 54 ééntalige en meertalige kinderen na een periode van twee jaar getest. Aan het begin en aan het einde van deze periode moesten zij in een MRI-scanner een aantal testen uitvoeren met betrekking tot taal- en cognitieve vaardigheden. In de twee andere experimenten werden verschillende groepen van meertalige volwassenen vergeleken aan de hand van dezelfde taken.

Uit deze onderzoeken is uiteindelijk gebleken dat er geen opmerkelijke gedrags- en breinverschillen zijn waargenomen tussen één- en meertaligen, maar wel bij meertalige mensen die vloeiend tussen meerdere talen konden switchen. Hieruit blijkt dus min of meer dat cognitieve vaardigheden vooral sterker zijn ontwikkeld bij individuele, meertalige mensen die met gemak tussen talen kunnen switchen. Dit kwam over het algemeen voor bij ouderen. Dus hoewel bepaalde voordelen nog niet zichtbaar zijn bij kinderen, is het duidelijk dat vloeiende beheersing van meerdere talen en switchvaardigheid tussen deze talen wel tot cognitieve voordelen leidt op volwassen leeftijd!

Dr. Esli Struys studeerde linguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als leraar Nederlands en Engels, werkt hij sinds januari 2010 aan de vakgroep Taal- en Letterkunde van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij binnen de Multilingual Research Unit onderzoek doet naar de invloed van meertaligheid op de neurocognitieve ontwikkeling van kinderen. Zijn volledige onderzoeksrapport is hier in pdf-formaat te downloaden.

Lees ook:
Meertalige kinderen hebben een beter werkgeheugen
De voordelen van het leren van andere talen
Talen leren: hoe jonger hoe beter!
Meertaligheid bevordert werkgelegenheid en economie
Tweetaligheid vertraagt dementie